Highgate Law & Tax
Highgate Law & Tax

Highgate Law & Tax

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax so sídlom v Bratislave poskytuje na trhu unikátnu kombináciu právno-daňových služieb pre domácich aj zahraničných klientov. Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Našim primárnym zameraním sú obchodné transakcie a projekty, daňové optimalizácie a regulácia investovania. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

Naše aktivity

odmenovanie_zamestnancov.jpg

Tieňové podiely na firme pre zamestnanca. Ideálna forma odmeňovania?

02.07.2019

Nedávno sme organizovali už druhú konferenciu, na ktorej sme sa rozprávali aj o možnostiach odmeňovania zamestnancov podielmi na firme. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu (napríklad...

rozhovor_td_pre_hn.png

Zamestnanci môžu mať zisk aj vo forme akcií či opcií

13.06.2019

Zamestnanecké akcie a podiely na firme sú možnosťou ako si získať a udržať najlepších ľudí na trhu. O výhodách aj možných úskaliach tohto benefitu sa rozprávali Hospodárske noviny s...

krypto.jpg

Peter Varga poskytol ďalší rozhovor o právnej a daňovej úprave kryptomien, tentoraz pre Trend

06.05.2019

Vo všeobecnosti si treba povedať, že štát akým je Slovensko vzhľadom na svoje kapacitné možnosti ako aj vzhľadom na prenesenie určitých legislatívnych kompetencií na EÚ nie je...

doit_104.jpg

Konferencia o daňovej optimalizácii pre IT firmy

29.04.2019

Medzi našimi klientami je tiež viacero menších a stredných IT firiem. Pri našom právnom a daňovom poradenstve pre týchto klientov narážame na stále väčšie množstvo praktických...

peter.jpg

Impact of Blockchain na tému "Blockchain a fundraising"

10.04.2019

Vzhľadom na to, že ako Highgate Law & Tax máme v spolupráci s partnerskou daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Advisory Group veľmi bohaté skúsenosti s právnym, daňovým a účtovným...

achievement.jpg

Zamestnanecké akcie a podiely. Benefit, ktorý nemusí mať trpkú príchuť.

04.04.2019

V poslednej dobe sa v našej kancelárii stretávame s rastúcim dopytom začínajúcich startupov, ale aj etablovaných firiem po odmeňovaní zamestnancov podielmi na firme. Benefit vo forme...

l.makara_foto+small+color.jpg

Nová posila v Highgate Law & Tax

06.02.2019

Od februára posilňuje náš právny tím advokát Lukáš Makara, ktorý prichádza do Highgate Law & Tax z bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.

20181127hna151.x-page-001.jpg

Rozhovor s Petrom Vargom o blockchain a jeho právnej a daňovej regulácii

04.12.2018

Štát sa musí naučiť komplexne regulovať vzťahy a súvislosti existujúce okolo technológie blockchain. Aj o tom je nižšie uvedený kompletný rozhovor s Petrom Vargom, ktorý bol nedávno v...

esopkonferencia_web10.jpg

Konferencia o zamestnaneckých akciách a opčných plánoch

27.11.2018

V dnešnej dobe rekordne nízkej nezamestnanosti firmám na získanie a udržanie najlepších ľudí na trhu už často ponuka vysokého fixného platu nepostačuje. Čoraz viac sa preto aj pri...

9.jpg

Konferencia o investovaní do kryptoplatforiem

06.11.2018

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa relatívne často stretávame s fenoménom blockchain a krypto. To zahŕňa otázky zdaňovania, DPH, zakladania investičných fondov, STO (security token...

man-reading-hackernoon-bitcoin-article_925x.jpg

Čo majú na Slovensku spoločné ICO, virtuálne meny a UBER a Taxify?

02.10.2018

Povedzme, že ambiciózny, ziskuchtivý a vynaliezavý in-house právnik Jano chce poskytovať mimo pracovných hodín právne služby bez advokátskej licencie (1. odvaha) a nechce z príjmov platiť...

questions-2132217_1920.jpg

Zakladatelia firiem by si mali právne otázky vyriešiť už na začiatku podnikania

12.09.2018

Štatistiky o miere prežitia začínajúcich startupov vo svete sú nepriaznivé. Podľa štúdie Startup Genom Report, ktorá skúmala 3200 webových a mobilných startupov, až 92 percent z nich vo...

snimka.png

Čo má spoločné automat na plechovky s budúcnosťou právnického povolania?

16.07.2018

Každý z nás minimálne raz v živote narazil na automat, ktorý vám po vhodení mincí a stlačení tlačítka vydal napríklad plechovku. Celá táto jednoduchá operácia by sa v právnom jazyku...

highgate-tomas-demo-peter-varga.jpg

AKÁ JE VLASTNE ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HIGHGATE LAW & TAX?

23.06.2018

Po niekoľkých rokoch strávených v Allen & Overy a Dentons sme založili náš právny butik. Nová advokátska kancelária si zaručene vyžaduje nejaké klasické klišé o poskytovaní právnych...

ico.jpg

Sú Initial Coin offering legitímnym nástrojom na zlepšenie flexibility kapitálového trhu?

03.03.2018

Initial Coin Offering, v skratke ICO, je spôsob crowdfundingu spojený s technológiou založenou na blockchaine, ktorý prostredníctvom tokenov umožňuje každému kto ovláda základy...

Carpathian Advisory Group

Spolu s daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Advisory Group poskytuje Highgate Law & Tax právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou.

Toto na trhu butikových poradenských spoločností bezprecedentné prepojenie je kumulované predovšetkým v osobe Petra Vargu, partnera oboch spoločností, ktorý ako advokát a daňový expert kombinuje právne, daňové a účtovné vstupy celého tímu.

Tento prístup šetrí klientom peniaze a zároveň im poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. Pre klienta je totiž efektívne vedieť na jednom mieste napríklad nielen o právnej stránke veci, ale aj aké daňové a účtovné konsekvencie má zamýšľaná transakcia. Ak transakcia vedie k významnému zdaneniu/nezdaneniu, na tom istom stretnutí/v tom istom stanovisku je možné viesť diskusiu ako je možné túto daňovú výhodu/nevýhodu právne štrukturovať, prípadne komunikovať protistrane. Prirodzene, ak má toto klient riešiť na dvoch, prípadne troch miestach (t.j. advokát, daňový poradca a prípadne aj účtovník) a tieto vstupy musieť prepájať a konfrontovať, je to neefektívne.

U nás platí, že nielen komplikovanejšie operácie a obchodné situácie ako sú zlúčenia, predaje podnikov/firiem, vstupy investorov, zahraničné expanzie, či uplatnenia patent boxu a superodpočtu si vyžadujú kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup.

Ale aj množstvo malých klientov, ktorým vedieme u nás (v CARPATHIAN) účtovníctvo ocení, ak sa na spontánne daňové alebo právne otázky vedia opýtať na jednom mieste a možno v cene jedného účtovného paušálu.

Právnici a špecializácie

 • Venture kapitál, start-up právo

  Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a daňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spoločností. Našim klientom tiež pomáhame s vytváraním odmeňovacích plánov pre zamestnancov v podobe zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov. Rovnako sa špecializujeme na poradenstvo v oblasti regulácie a investícií do segmentu kryptomien a blockchain technológií.

 • Regulácia a investície do kryptomien a blockchain technológií

  Ako jedni z mála právnikov a daňových poradcov na Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej a daňovej regulácii digitálnych mien. V tejto oblasti našim klientov asistujeme s návrhom, zakladaním a správou domácich a zahraničných investičných fondov zameraných na investície v oblasti kryptomien a blockchain technológií. Naše právne a daňové služby v tejto oblasti tiež zahŕňajú komplexné daňovo-právne analýzy investícií do digitálnych mien a poradenstvo pri príprave a realizácii prvej (verejnej) ponuky digitálnej meny (ICO).

 • Obchodné právo a transakcie (M&A)

  Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú komplexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra obchodných transakcií, od nastavenia financovania a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, vykonania právneho auditu (due diligence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípravy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

 • Riešenie sporov

  Naši advokáti poskytujú poradenstvo pri riešení obchodných sporov na mimosúdnej, ako aj súdnej a arbitrážnej úrovni. Náš tím má rovnako početné skúsenosti s riešením sporov medzi spoločníkmi a akcionármi obchodných spoločností.

 • Daňové štruktúry a optimalizácia

  Naše daňové služby v oblasti daňovej optimalizácie zahŕňajú vypracovanie analýz podnikania našich klientov s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho daňového poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

 • Právo duševného vlastníctva a IT právo

  Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how). V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisovaním a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru.

 • Zamestnanecké akcie a podiely (ESOP)

  Naši advokáti a daňoví poradcovia poskytujú balík právnych a daňových služieb týkajúcich sa nastavenia a implementácie zamestnaneckých opčných plánov (ESOP) v začínajúcich, ale aj etablovaných firmách. Naše poradenské služby zahŕňajú komplexné právne a daňové poradenstvo týkajúce sa prípravy právnej dokumentácie pre rozličné typy zamestnaneckých podielov (akcie, opcie na akcie, tieňové podiely) v spojení s analýzou a možnou limitáciou daňových dopadov vyplývajúcich z vydania zamestnaneckých akcií.

Referencie

Aeromobil
TrustPay
Infinity Capital Group
Publiq
touch4it
BNP Paribas
Fuergy
Scytale Ventures
VOX TRAVEL
Taxify

Kontakt

Sídlo

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika