Highgate Law & Tax

Highgate Law & Tax

Highgate Law & Tax

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax poskytuje na trhu unikátnu kombináciu právno-daňových služieb pre domácich aj zahraničných klientov. Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Našim primárnym zameraním sú obchodné transakcie a projekty, daňové optimalizácie a regulácia investovania. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

Aktuálne

20181127hna151.x-page-001.jpg

Rozhovor s Petrom Vargom o blockchain a jeho právnej a daňovej regulácii

04.12.2018

Štát sa musí naučiť komplexne regulovať vzťahy a súvislosti existujúce okolo technológie blockchain. Aj o tom je nižšie uvedený kompletný rozhovor s Petrom Vargom, ktorý bol nedávno v skrátenejšej verzii uverejnený v Hospodárskych novinách.

esopkonferencia_web10.jpg

Konferencia o zamestnaneckých akciách a opčných plánoch

27.11.2018

V dnešnej dobe rekordne nízkej nezamestnanosti firmám na získanie a udržanie najlepších ľudí na trhu už často ponuka vysokého fixného platu nepostačuje. Čoraz viac sa preto aj pri našom právnom a daňovom poradenstve stretávame s dopytom po odmeňovaní zamestnancov vo forme podielov na firme a jej ziskoch. Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy sme 22. novembra 2018 v hoteli Falkensteiner v Bratislave zorganizovali na túto tému konferenciu. Okrem poskytnutia nášho praktického náhľadu na hlavné daňové a právne úskalia tejto formy odmeňovania sa nám podarilo opäť vyskladať veľmi silný diskusný panel, ktorého členovia sa podelili o svoje početné praktické skúsenosti s poskytovaním zamestaneckých podielov a opcií v slovenských, aj zahraničných spoločnostiach.

9.jpg

Konferencia o investovaní do kryptoplatforiem

06.11.2018

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa relatívne často stretávame s fenoménom blockchain a krypto. To zahŕňa otázky zdaňovania, DPH, zakladania investičných fondov, STO (security token offering), ICO (initial coin offering), regulácie finančných trhov, AML, či KYC. A keďže je to veľmi zaujímavá a rozpínajúca sa oblasť práva a daní, 25. októbra 2018 sme v Hoteli Falkensteiner v Bratislave zorganizovali na túto tému konferenciu. Na nej sme sa zrozumiteľnou formou snažili priblížiť, aké sú hlavné právne, daňové a praktické úskalia spojené s investovaním do kryptoplatforiem. Potešilo nás, že okrem vysokej účasti sa nám podarilo vyskladať veľmi silný diskusný panel, v ktorom sedeli odborníci s praktickými skúsenosťami s investovaním do projektov postavených na technológii blockchain.

man-reading-hackernoon-bitcoin-article_925x.jpg

Čo majú na Slovensku spoločné ICO, virtuálne meny a UBER a Taxify?

02.10.2018

Povedzme, že ambiciózny, ziskuchtivý a vynaliezavý in-house právnik Jano chce poskytovať mimo pracovných hodín právne služby bez advokátskej licencie (1. odvaha) a nechce z príjmov platiť dane (2. odvaha). A nielen dane z príjmov, ale ani DPH (upgrade 2. odvahy). Tak si urobí ICO. Založí si združenie a lanári doňho aj iných. A keďže si ako právnik ctí reguláciu, tak ju obíde prijímaním darov v nepeňažnej podobe (najlepšie BTC alebo ETH) a emitovaním utility token (safe harbor). Investorom ako protihodnotu emituje tieto tokeny, jednoducho napríklad prostredníctvom platformy Ethereum, za ktoré investori získavajú určité hodiny právnych služieb. Vytvorí stránku a implementuje chatovaciu aplikáciu pre mobily, cez ktorú investori môžu flexibilne využívať právne služby. Vznikne tak utility a jeho token môže s hrdosťou nazývať utility token.

coca-cola-machine-mobilechallenge-899786.jpg

ČO MÁ SPOLOČNÉ AUTOMAT NA PLECHOVKY S BUDÚCNOSŤOU PRÁVNICKÉHO POVOLANIA?

16.07.2018

Každý z nás minimálne raz v živote narazil na automat, ktorý vám po vhodení mincí a stlačení tlačítka vydal napríklad plechovku. Celá táto jednoduchá operácia by sa v právnom jazyku dala rozdeliť na tri jednoduché kroky. Spoločnosť vlastniaca automat Vám dala ponuku na predaj niektorého z nápojov v automate. Vy ste túto ponuku vhodením mincí a stlačením tlačítka akceptovali. A následne Vám automat vydal plechovku. A tak ste uzavreli smart kontrakt.

2.png

AKÁ JE VLASTNE ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HIGHGATE LAW & TAX?

23.06.2018

Po niekoľkých rokoch strávených v Allen & Overy a Dentons sme založili náš právny butik. Nová advokátska kancelária si zaručene vyžaduje nejaké klasické klišé o poskytovaní právnych služieb v celej svojej nekonečnej šírke od občianskeho práva, obchodného práva, riešenia sporov, .... nezabudnúť dnes určite nemožno na GDPR. My sa však radšej ponárame.

Ľudia a špecializácie

 • Venture kapitál, start-up právo

  Náš tím má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a daňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spoločností. Našim klientom tiež pomáhame s vytváraním odmeňovacích plánov pre zamestnancov v podobe zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov. Rovnako sa špecializujeme na poradenstvo v oblasti regulácie a investícií do segmentu kryptomien a blockchain technológií.

 • Regulácia a investície do kryptomien a blockchain technológií

  Ako jedny z mála poradcov na slovenskom trhu sa už dlhodobo venujeme právnej a daňovej regulácii digitálnych mien. V tejto oblasti našim klientov asistujeme s návrhom, zakladaním a správou domácich a zahraničných investičných fondov zameraných na investície v oblasti kryptomien a blockchain technológií. Naše služby v tejto oblasti tiež zahŕňajú komplexné daňovo-právne analýzy investící do digitálnych mien a poradenstvo pri príprave a realizácii prvej (verejnej) ponuky digitálnej meny (ICO).

 • Obchodné právo a transakcie (M&A)

  Poskytujeme komplexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra obchodných transakcií, od nastavenia financovania a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, vykonania právneho auditu (due diligence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípravy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach.

 • Riešenie sporov

  Klientom poskytujeme poradenstvo pri riešení obchodných sporov na mimosúdnej, ako aj súdnej a arbitrážnej úrovni. Náš tím má rovnako početné skúsenosti s riešením sporov medzi spoločníkmi a akcionármi obchodných spoločností.

 • Daňové štruktúry a optimalizácia

  Pre našich klientov v oblasti daňovej optimalizácie vypracúvame analýzu ich podnikania s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

 • Regulácia finančného a kapitálového trhu

  Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri nastavovaní, zakladaní a správe domácich aj cezhraničných investičných fondov a štruktúr. Naše poradenstvo spočíva predovšetkým v analýze regulačných požiadaviek vzťahujúcich sa oblasť regulácie investičných služieb, kolektívneho investovania, ako aj privátnych a verejných emisií dlhopisov a iných cenných papierov. Kladieme dôraz na detailnú znalosť a orientáciu v mimoriadnej rozsiahlej národnej a medzinárodnej finančnej regulácii.

Referencie

Aeromobil
TrustPay
Infinity Capital Group
Publiq
BNP Paribas
QuBit
Fuergy
Scytale Ventures
VOX TRAVEL

Kontakt


Sídlo

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika