Highgate Law & Tax

Mgr. Andrej Choma

Associate

Andrej pôsobil viac ako 5 rokov na Ministerstve financií SR, kde sa venoval transferovému oceňovaniu. V rámci práce na ministerstve tiež zastupoval SR v Spoločnom fóre EÚ pre transferové oceňovanie a v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností. Andrej je advokátskym koncipientom Highgate Law & Tax, vo svojej práci sa bude venovať predovšetkým transferovému oceňovaniu, patent boxu a medzinárodnému zdaňovaniu.

Mgr. Andrej Choma