Pre časopis FORMEN sme poskytli rozsiahlejší rozhovor k téme ochrany firemného a súkromného majetku v podnikaní. Medzi podnikateľmi sa často stretávame s názorom, že riziká podnikania realizovaného cez obchodné spoločnosti sa neprenášajú na fyzické osoby – spoločníkov stojacich za nimi. Tento názor je však nesprávny a môže viesť k spoliehaniu sa napríklad na to, že pri platobnej neschopnosti a neuhradení záväzkov zo strany spoločnosti sa ukrátení veritelia spoločnosti nemôžu domáhať náhrady škody voči jej spoločníkom. Viac o našich skúsenostiach a radách pri ochrane súkromného aj firemného majetku pri podnikaní sa môžete dočítať v našom rozhovore.