Hore

Články kategórie Uncategorized @sk

Tieňové podiely na firme pre zamestnanca. Ideálna forma odmeňovania?

Tieňové podiely na firme pre zamestnanca. Ideálna forma odmeňovania?

Nedávno sme organizovali už druhú konferenciu, na ktorej sme sa rozprávali aj o možnostiach odmeňovania zamestnancov podielmi na firme. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu (napríklad najnižšia nezamestnanosť v histórií Slovenska), bol...

Zamestnanci môžu mať zisk aj vo forme akcií či opcií

Zamestnanci môžu mať zisk aj vo forme akcií či opcií

Zamestnanecké akcie a podiely na firme sú možnosťou ako si získať a udržať najlepších ľudí na trhu. O výhodách aj možných úskaliach tohto benefitu sa rozprávali Hospodárske noviny s našim partnerom a advokátom Tomášom...

Peter Varga poskytol ďalší rozhovor o právnej a daňovej úprave kryptomien, tentoraz pre Trend

Peter Varga poskytol ďalší rozhovor o právnej a daňovej úprave kryptomien, tentoraz pre Trend

Vo všeobecnosti si treba povedať, že štát akým je Slovensko vzhľadom na svoje kapacitné možnosti ako aj vzhľadom na prenesenie určitých legislatívnych kompetencií na EÚ nie je objektívne schopný zastrešiť plnohodnotne celú...

Impact of Blockchain na tému „Blockchain a fundraising“

Impact of Blockchain na tému „Blockchain a fundraising“

Vzhľadom na to, že ako Highgate Law & Tax máme v spolupráci s partnerskou daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Advisory Group veľmi bohaté skúsenosti s právnym, daňovým a účtovným uchopením celkom širokého ekosystému okolo blockchain,...

Konferencia o daňovej optimalizácii pre IT firmy

Konferencia o daňovej optimalizácii pre IT firmy

Medzi našimi klientami je tiež viacero menších a stredných IT firiem. Pri našom právnom a daňovom poradenstve pre týchto klientov narážame na stále väčšie množstvo praktických právnych a daňových otázok súvisiacich...

Zamestnanecké akcie a podiely. Benefit, ktorý nemusí mať trpkú príchuť.

Zamestnanecké akcie a podiely. Benefit, ktorý nemusí mať trpkú príchuť.

V poslednej dobe sa v našej kancelárii stretávame s rastúcim dopytom začínajúcich startupov, ale aj etablovaných firiem po odmeňovaní zamestnancov podielmi na firme. Benefit vo forme firemných akcií, alebo práva (opcie) na ich získanie...

Nová posila v Highgate Law & Tax

Nová posila v Highgate Law & Tax

Od februára posilňuje náš právny tím advokát Lukáš Makara, ktorý prichádza do Highgate Law & Tax z bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS. Nová posila v Highgate Law & Tax Od...

Poskytovali sme právne poradenstvo PUNK Ventures v súvislosti s odkúpením podielov v mediálnom dome Startitup Group

Poskytovali sme právne poradenstvo PUNK Ventures v súvislosti s odkúpením podielov v mediálnom dome Startitup Group

Náš partner Tomáš Demo, špecializujúci sa na právne poradenstvo pri predajoch spoločností a akcionárske vzťahy, poskytoval právne poradenstvo spoločnosti PUNK Ventures v súvislosti s odkúpením obchodných podielov vo významnom slovenskom mediálnom dome Startitup Group od spoločnosti...

Rozhovor s Petrom Vargom o blockchain a jeho právnej a daňovej regulácii

Rozhovor s Petrom Vargom o blockchain a jeho právnej a daňovej regulácii

Štát sa musí naučiť komplexne regulovať vzťahy a súvislosti existujúce okolo technológie blockchain. Aj o tom je nižšie uvedený kompletný rozhovor s Petrom Vargom, ktorý bol nedávno v skrátenejšej verzii...

Konferencia o zamestnaneckých akciách a opčných plánoch

Konferencia o zamestnaneckých akciách a opčných plánoch

V dnešnej dobe rekordne nízkej nezamestnanosti firmám na získanie a udržanie najlepších ľudí na trhu už často ponuka vysokého fixného platu nepostačuje. Čoraz viac sa preto aj pri našom právnom a daňovom poradenstve...