Založiť na Slovensku malý investičný fond nie je zložité. Má to však viacero nástrah, najväčšie z ktorých sme stručne opísali v článku pre Hospodárske noviny. Či už sú to nelogické obmedzenia pri vydávaní investorských akcií v SICAV fonde, nejasné a zaťažujúce pravidlá účtovania malých investičných fondov, alebo povinnosť každoročne preceňovať niektoré investície výnosovou metódou s daňovými dosahmi, všetky takéto obmedzenia nútia aj tých pár zakladateľov odísť do zahraničia, alebo zakladať slovenské štruktúry na hranici zákonnosti. 

Okrem iného aj našim členstvom k pracovnej skupine na MF SR sa už dlhšie snažíme aspoň malou mierou prispieť k tomu, aby slovenská fondová regulácia bola o niečo flexibilnejšia. 

Viac o zakladaní a prevádzkovaní malých investičných fondov sa môžete dozvedieť na našom online webinári dostupnom tu – https://www.carpathianag.sk/produkt/ako-zalozit-a-prevadzkovat-maly-investicny-fond/.

Celý rozhovor si môžete prečítať aj v PDF nižšie.