Každý z nás minimálne raz v živote narazil na automat, ktorý vám po vhodení mincí a stlačení tlačítka vydal napríklad plechovku. Celá táto jednoduchá operácia by sa v právnom jazyku dala rozdeliť na tri jednoduché kroky. Spoločnosť vlastniaca automat Vám dala ponuku na predaj niektorého z nápojov v automate. Vy ste túto ponuku vhodením mincí a stlačením tlačítka akceptovali. A následne Vám automat vydal plechovku. A tak ste uzavreli smart kontrakt.

Čo je to smart kontrakt?

Zjednodušene povedané, smart kontrakty sú zmluvy, ktoré nie sú napísané v textovej forme na papieri, ale v programovacom jazyku do počítačového programu.

Od klasických zmlúv sa odlišujú predovšetkým tým, že na ich splnenie sa nevyžaduje prakticky žiadna ďalšia súčinnosť zmluvných strán. Po splnení dohodnutých podmienok zmluvu automaticky vykoná počítač. V prípade automatu na plechovky právo považuje vhodenie mincí ako prijatie ponuky Vám automat po splnení dohodnutých podmienok (vhodení mincí a voľbe nápoja) automaticky vydal nápoj. Ani vy, ani automat, už nemôžte zmluvu zrušiť alebo nesplniť. Aj keď síce, asi každý má už skúsenosť s kopnutím do automatu, lebo mu z nejakého dôvodu nevydal zvolený tovar.   

Vo všeobecnosti ale práve odňatie možnosti zmluvných strán ovplyvňovať vykonateľnosť zmluvy je základným princípom a podmienkou fungovania smart kontraktov. V opačnom prípade by sa smart kontrakty neodlišovali od zmlúv uzatváraných na diaľku cez internet. Objednaním tovaru cez eshop preto smart kontrakt neuzatvárate. Zákon vám ako spotrebiteľovi totiž stále dáva možnosť od zmluvy v zákonom stanovenej lehote jednostranne odstúpiť. Toto pri smart kontraktoch neplatí. Ak sa raz zmluva uzavrie a dôjde k splneniu dohodnutých podmienok, zmluvné strany, ani žiadna iná tretia osoba splnenie zmluvy nemôže ovplyvniť.

Blockchain a nová éra smart kontraktov

Myšlienka automatizovaných zmlúv tu bola už v deväťdesiatich rokoch, avšak jej zhmotnenie sa stalo omnoho reálnejším až s príchodom blockchainu.

A ako vlastne fungujú smart kontrakty na blockchain technológii? Ako napríklad funguje poslanie bitcoinov z Vašej virtuálnej peňaženky do virtuálnej peňaženky Vášho kamaráta? Jednoducho. Každá peňaženka má svoj verejný a privátny kľúč. Privátny kľúč Vám umožňuje prístup k Vašim bitcoinom, ktoré máte uložené v peňaženke. Na to, aby ste mohli poslať bitcoiny z Vašej peňaženky do tej kamarátovej, potrebujete adresu (tzv. verejný kľúč) peňaženky Vášho kamaráta. Zvolíte, koľko mincí chcete na túto adresu poslať a pomocou vášho privátneho kľúča vytvoríte digitálny podpis, do ktorého zabudujete detaily transakcie (teda adresu príjemcu a množstvo prevádzanej kryptomeny). A transakcia je pripravená na odoslanie.

Na vykonanie smart kontraktu je ešte potrebné overenie “pravosti” Vašej transakcie miliónmi iných počítačov v blockchain sieti. Tie na overenie použijú Váš verejný kľúč, ktorým overia digitálny podpis, ktorý ste pripojili ku transakcii.

Po overení transakcie sa smart kontrakt a ním realizovaná transakcia nezmazateľne zapíšu do blochchainu. Smart kontrakt tak nie je možné dodatočne nesplniť, zrušiť, alebo od neho odstúpiť. Bol vykonaný automaticky.

Pošlú smart kontrakty klasické zmluvy na smetisko dejín?

Transakcie s kryptomenami sú len prvými lastovičkami. Vo Švédsku nedávno po dvoch rokoch testovania úspešne uzavreli prvý smart kontrakt na prevod nehnuteľnosti a uviedli do prevádzky decentralizovaný kataster nehnuteľností fungujúci na blockchain platforme. 

Okrem transakcií s kryptomenami a nehnuteľnosťami však blockchain otvára možnosti pre ďaleko väčšie množstvo rozličných typov smart kontraktov. Ich využiteľnosť však bude najmä závisieť od toho, do akej miery budú smart kontrakty uznané jednotlivými štátmi a ako budú vymožiteľné pred súdom. O tom ale viac až niekedy nabudúce.