Lukáš Makara

Advokát

Lukáš pracoval viac ako 7 rokov v popredných advokátskych kanceláriách na Slovensku, vrátane pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým IT právu, právu duševného vlastníctva, korporátnemu právu a transakciám. Lukáš je advokátom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na právo duševného vlastníctva, IT právo a právo ochrany osobných údajov.

Vzdelanie

 • Právnická fakulta UK (Mgr. a JUDr.)
 • Právnická fakulta, Erasmus Universiteit Rotterdam (LL.M.)

Jazyky

 • Slovenský
 • Anglický
 • Nemecký

Kariéra

 • 2012 – 2014 — Noerr LLP / www.noerr.com
 • 2015 – 2017 — Hamala Kluch Víglaský / www.hkv.sk
 • 2017 – 2019 — CMS / www.cms.law
 • 2019 – súčasnosť — Highgate Law & Tax

Expertíza

 • Právo duševného vlastníctva
 • IT právo
 • Obchodné právo a M&A
 • Právo ochrany osobných údajov