Pri našom poradenstve často narážame na investičné štruktúry, v rámci ktorých sa skupina investorov rozhodne (prípadne sú oslovení) zhromaždiť kapitál, s cieľom spoločne ho investovať do slovenských a zahraničných startupov. Najčastejšie vyzerajú tieto štruktúry takto:

The gallery was not found!

  

Pri oboch štruktúrach investori najčastejšie zhromaždia peniaze do novovytvorených projektových spoločností (SPV), v ktorých nadobudnú obchodné podiely, alebo akcie podľa pomerov výšky ich investícií. SPV následne takto zhromaždené prostriedky zainvestuje do jednej, alebo viacerých cieľových spoločností, či už forme equity, dlhovej (väčšinou convertible debt), alebo kombinovanej investície. Niekedy investorské SPV investuje do viacerých cieľových spoločností, inokedy sa zakladá samostatné SPV pre každú investíciu.

Výmenou za poskytnutú investíciu SPV nadobudne majetkovú účasť na cieľovej spoločnosti a väčšinou aj právo nominovať člena do dozornej rady, cez ktorého investori vykonávajú negatívnu kontrolu podnikania cieľovej spoločnosti. Investičnou stratégiou týchto štruktúr je rozvoj cieľovej spoločnosti a následný exit prostredníctvom predaja majetkovej účasti v nej.

Podliehajú takéto štruktúry regulácii kolektívneho investovania? Potrebujú na svoju činnosť licenciu, alebo registráciu u NBS? Niekedy áno, inokedy nie. Záleží od viacerých faktorov, ktoré sme bližšie zanalyzovali v tomto článku.