Medzi našimi klientami je tiež viacero menších a stredných IT firiem. Pri našom právnom a daňovom poradenstve pre týchto klientov narážame na stále väčšie množstvo praktických právnych a daňových otázok súvisiacich s ich podnikaním. Rozhodli sme sa preto 24.4.2019 spoločne s CARPATHIAN Advisory Group zorganizovať v hoteli Falkensteiner v Bratislave konferenciu o možnostiach daňovej optimalizácie pre slovenské IT firmy

Na konferencii sme ukázali viacero našich prípadov z praxe, ako môžu väčšie etablované IT firmy ale aj malé, začínajúce IT startupy legálne a legitímne ušetriť relevantné finančné prostriedky ako aj chrániť svoje know-how. Okrem všeobecnejších tém o možnostiach daňovej optimalizácie sme sa konkrétnejšie venovali tiež využívaniu Patent Boxu (výhodnejšie zdanenie príjmov zo softvéru), povedali si ako môže fungovať „super odpočet“ nákladov na výskum a vývoj softvéru alebo na aké daňové riziká treba myslieť pri vydávaní zamestnaneckých akcií alebo predaji firmy investorovi. Tiež sme diskutovali o možnostiach a daňových úskaliach škálovania podnikania slovenských IT firiem do zahraničia.

V druhej časti konferencie členovia nášho diskusného panelu v zložení Peter Fusek (COO Instarea), Grigor Ayrumyan (CEO WEZEO) a Ivan Melay (Head of Central Europe BENDURA BANK AG) porozprávali o svojich praktických skúsenostiach s daňovou optimalizáciou v ich IT firmách.