V dnešnej dobe rekordne nízkej nezamestnanosti firmám na získanie a udržanie najlepších ľudí na trhu už často ponuka vysokého fixného platu nepostačuje. Čoraz viac sa preto aj pri našom právnom a daňovom poradenstve stretávame s dopytom po odmeňovaní zamestnancov vo forme podielov na firme a jej ziskoch. Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy sme 22. novembra 2018 v hoteli Falkensteiner v Bratislave zorganizovali na túto tému konferenciu. Okrem poskytnutia nášho praktického náhľadu na hlavné daňové a právne úskalia tejto formy odmeňovania sa nám podarilo opäť vyskladať veľmi silný diskusný panel, ktorého členovia sa podelili o svoje početné praktické skúsenosti s poskytovaním zamestaneckých podielov a opcií v slovenských, aj zahraničných spoločnostiach.