Tomáš Demo

Tomáš Demo pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, korporátnemu právu a sporovej agende. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na startup právo, venture kapitálové a M&A transakcie, právo obchodných spoločností a reguláciu fondov a kolektívneho investovania.

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika (Mgr.)
 • University of Aarhus, Dánsko
 • Chartered Institute of Arbitrators

Jazyky

 • Slovenský
 • Anglický
 • Nemecký

Kariéra

 • 2009 – 2011 — BBH, Praha, Česká republika
 • 2011 – 2016 — Allen & Overy LLP / www.allenovery.com
 • 2016 – súčasnosť — CARPATHIAN Advisory Group / www.carpathianag.sk
 • 2018 – súčasnosť — Highgate Law & Tax

Expertíza

 • Právo obchodných spoločností
 • M&A
 • Startup právo
 • Fondy a kolektívne investovanie