Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Peter Varga v rozhovore v TA3 o regulácii a daniach pri NFT

Peter Varga v rozhovore pre TA3 poskytol krátky náhľad na uchopenie NFT z pohľadu slovenských daní a regulácie. Vzhľadom na aktuálne relatívne hlboké regulačné vákuum v oblasti krypta a skutočnosť, že od slovenského zákonodarcu nie je možné objektívne očakávať plnohodnotné legislatívne uchopenie tejto problematiky (z dôvodov pomerne limitovaných odborných kapacít, dynamickosti zmien v tejto oblasti, ale aj obmedzenej normotvornej právomoci (viacero tém spadá do kompetencie EÚ), považujeme za prínosné našim

Čítať viac

KONFERENCIA O ZAKLADANÍ A PREVÁDZKOVANÍ INVESTIČNÝCH FONDOV

V súčasnosti sa aj u nás na Slovensku tešia malé investičné fondy čoraz väčšej pozornosti. V súvislosti s tým vznikajú investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania, a tak sme sa rozhodli zorganizovať Konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov, ktorá sa uskutočnila

Čítať viac

Poradenstvo značke Isadore pri 2,1mil. EUR investícii

Poprednú slovenskú značku Isadore, ktorá vyrába špičkové oblečenie pre cyklistov sme zastupovali pri 2,1 mil. EUR investícii poskytnutej od investičnej platformy Crowdberry.  V rámci nášho poradenstva sme spoločnosť zastupovali v rokovaniach so zástupcami investičnej platformy Crowdberry, pripomienkovali návrh robustnej zmluvy o úvere vymeniteľnom za podiel na spoločnosti, návrh dodatku k existujúcej akcionárskej zmluve a pripravovali korporátne dokumenty súvisiace s poskytnutím investície.

Čítať viac

Zdaňovanie a regulácia kryptomien – panelová diskusia Fumbi

Peter Varga sa zúčastnil nedávneho FUMBI Meetup k téme zdaňovania a regulácií kryptomien. Okrem už tradičnej témy ktorou je zdanenie kryptomien na Slovensku, sa diskutujúci venovali aj DeFi, reportingu, existujúcej, ako aj očakávanej regulácií kryptomien (MiCA). Celú diskusiu si môžete pozrieť prostredníctvom FUMBI kanálu na youtube. DISKUSIA ODPOVEDE NA OTÁZKY

Čítať viac

Regulácia kryptomien – prednáška pre daňových poradcov na pôde SKDP

Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prax nášho právno-daňového poradenstva v oblasti krypta bol Peter Varga pozvaný Slovenskou komorou daňových poradcov, aby prednášal pre daňových poradcov o téme regulácie kryptomien. Obsah prednášky je dostupný na tomto linku.  Naše komplexné poradenstvo pre oblasť krypta zahŕňa tiež poradenstvo týkajúce sa: Emisie tokenov a predaj cez DEX; Regulácie platobných služieb pri krypte; STO a UTO emisií; Zakladanie slovenských ako aj zahraničných fondov investujúcich do krypta; Investičných služieb v oblasti

Čítať viac

Poradenstvo pri investícii do spoločnosti REFRESHER Media

Investičnú platformu Crowdberry sme zastupovali pri jej 1,1 mil. EUR ekvity investícii do spoločnosti REFRESHER Media s.r.o., prevádzkujúcej portál refresher.sk, obľúbený lifestylový a spravodajský portál. Crowdberry sme poskytli komplexné transakčné poradenstvo – od vykonania právneho auditu (due-diligence), cez prípravu investičnej zmluvy a akcionárskej dohody až po prípravu novej korporátnej dokumentácie pre cieľovú spoločnosť. Kedže transakcia bola kombináciou venture kapitálovej investície do spoločnosit a odkupu obchodných podielov od niektorých

Čítať viac

Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami

Po verejných konzultáciách zverejnila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dňa 24. septembra 2020 balík návrhov o digitálnom financovaní. Balík zahŕňa okrem iného aj návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (ďalej len „MiCA“) a návrh nariadenia o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. Cieľom týchto právnych predpisov je priniesť harmonizáciu právneho rámca kryptoaktív v EÚ.   Pôsobnosť nariadenia MiCA MiCA prináša reguláciu

Čítať viac

Švarcsystém: Chcete pracovať na živnosť alebo zamestnávať živnostníkov? Dajte si pozor aby Vám nezaklopala Kobra alebo OČTK

Táto analýza sa venuje problematike nelegálneho zamestnávania formou zastreného faktického pracovnoprávneho vzťahu inou zmluvou teda o tzv. švarcsystém. Začiatky švarcsystému   Začiatkom 90. rokov založil podnikateľ Miroslav Švarc stavebnú firmu Švarc s. r. o. Vidina mnohých po páde režimu bola jasná a to postaviť sa na vlastné nohy a zarobiť. V tomto prípade tomu nebolo inak, Švarc sa veľmi skoro po založení firmy rozhodol zamestnávať živnostníkov, týmto

Čítať viac

Prednáška Petra Vargu o krypte a DPH na pôde SKDP

Náš partner Peter Varga prednášal na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov o DPH a krypto-aktívach. Na metodických dňoch sa okrem približne 200 daňových poradcov a širšej verejnosti zúčastnili tiež zástupcovia finančnej správy a Ministerstva financií SR. V širšej verejnosti panuje populárny názor, že podnikanie s kryptom považuje sa „nepodliehajúce DPH“.  Tento názor je do veľkej miery rozšírený vďaka rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ v prípade Hedqvist. Oblasť krypto-aktív a ich zdanenia však podlieha dynamickému vývoju. Závery vyslovené súdom v tomto rozhodnutí rozhodnutie nie je možné dnes plošne aplikovať

Čítať viac

Budú malé slovenské investičné fondy (AIF) konečne flexibilnejšie?

V spolupráci s iniciatívnymi predstaviteľmi štátnej moci v tejto oblasti pracujeme a diskutujeme o novom regulačnom rámci pre malé alternatívne investičné fondy. Cesta je komunikačne a procesne náročná, ale časť z nej sa už podarilo úspešne absolvovať. Radi by sme, aby na konci dňa alternatívny investičný fond s „malou licenciou“ mohol mať tri kategórie investorov (zjednodušene): Profesionálni investori; Max. 50 kvalifikovaných investorov; a Max. 20 „friends&family“

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu