Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

CFC pravidlá a problém súčasného návrhu

Predstavme si, že FO – slovenský daňový rezident („FO“) má joint-venture spoločnosť v Čechách (“Firma 1“) s českým partnerom. Firma 1 je iba holdingová spoločnosť bez stálej kancelárie a zamestnancov (objektívne nie je dôvod, aby mala kanceláriu a zamestnancov). Táto spoločnosť investovala do firmy mimo EÚ (napríklad USA alebo Izrael) (“Firma 2“). Firma 2 vykonáva R&D na základe čoho podlieha vo svojej jurisdikcii zvýhodnenému daňovému režimu

Čítať viac

Kde je hranica medzi equity investíciou a kolektívnym investovaním

Pri našom poradenstve často narážame na investičné štruktúry, v rámci ktorých sa skupina investorov rozhodne (prípadne sú oslovení) zhromaždiť kapitál, s cieľom spoločne ho investovať do slovenských a zahraničných startupov. Najčastejšie vyzerajú tieto štruktúry takto: Pri oboch štruktúrach investori najčastejšie zhromaždia peniaze do novovytvorených projektových spoločností (SPV), v ktorých nadobudnú obchodné podiely, alebo akcie podľa pomerov výšky ich investícií. SPV následne takto zhromaždené

Čítať viac

Webinár na tému zakladania a prevádzkovania malých investičných fondov

Dňa 28.10.2020 sme zorganizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa spolu s našou sesterskou daňovo-účtovnou poradenskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting komplexne venujeme nielen po stránke právnej regulácie, ale tiež z optiky daňového poradenstva a účtovníctva. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažéri existujúcich fondových štruktúr, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť.  Jednou z nosných tém webinára bola tiež téma možného prelínania tenkých hraníc kolektívneho investovania a štandardných dlhových

Čítať viac

ARCA – rozhovor pre Trend

Médiá priniesli informácie o problémoch investičnej skupiny Arca. Na otázky týždenníka Trend odpovedal Peter Varga. Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting tu.

Čítať viac

Je lepšie kúpiť byt ako fyzická alebo právnická osoba? A ako je to s odpočtom DPH?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (aj napriek dôsledkom COVID) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Môžem si nastaviť vo vlastnej firme žiadnu alebo netrhovo nízku mzdu/odmenu konateľa?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (hlavne u menších podnikateľov) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Naše články a vyjadrenia pre médiá o poradenstve podnikateľom v čase koronakrízy

V apríli 2020 sme poskytli viacero rozhovorov, článkov a príspevkov pre popredné slovenské denníky a týždenníky na témy súvisiace s ekonomickými dopadmi pandémie na malé a stredné podniky a našom poradenstve pre nich. Článok o vyplácaní dividend pre denník SME V apríli 2020 sme pre denník SME napísali  článok k možnostiam a obmedzeniam pri vyplácaní dividend v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku priblížil majiteľom a štatutárom firiem možnosti, obmedzenia a riziká spojené s vyplácaním

Čítať viac

Ako si vyplatiť zisk z firmy v čase pandémie

Rok 2019, ako aj predošlé sú označované za roky ekonomického prospechu. Množstvu spoločností sa podarilo vygenerovať zisky, ktoré si napríklad pre dane z dividend pravidelne nevyplácali. Dnes však aj títo podnikatelia môžu čeliť existenčným problémom, ktoré sú spôsobené nielen uzatvorenými prevádzkami, ale celkovým poklesom výkonnosti ekonomiky, kotrý znamená nižšie výnosy a nezaplatené faktúry. Ako jedno z riešení sa tak podnikateľom naskytuje práve vyplatenie dividend. Zo skúseností

Čítať viac

Úspešný rok 2019 pre poradenské zoskupenie Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting

Rok 2019 bol druhým rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2019 bol pre nás v mnohých ohľadoch úspešný. Od prepojenia oboch poradenských vetiev v roku 2018 konštantne narastá počet našich klientov, členov nášho tímu aj objem transakcií, na ktorých pracujeme. Rok 2019 bol pre nás v mnohom pozitívny. V najväčšej miere za to vďačíme všetkým členom nášho tímu, ktorí v roku 2019 strávili

Čítať viac

Rozhovor pre TREND o daňovo-právnych opatreniach týkajúcich sa koronakrízy

Začiatkom apríla 2020 poskytol Peter Varga pre ekonomický týždenník TREND rozhovor, ktorého témou boli nielen možnosti využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 ešte aj v roku 2020. Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html Na tému možností využitia

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu