Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Právnická firma roka 2021 – úspech až v štyroch kategóriách

Po minuloročnom ocenení veľmi odporúčaná kancelária na daňové právo sme v novom ročníku 2021 tejto najprestížnejšej slovenskej ankete organizovanej vydavateľom týždenníka TREND a spoločnosťou EPRAVO Group s.r.o. nielen obhájili ocenenie veľmi odporúčanej kancelárie na daňové právo, ale získali sme ocenenia v troch ďalších oceňovaných kategóriách. Od roku 2021 sme tak odporúčanou kanceláriou tiež pre právo obchodných spoločností, duševné vlastníctvo a telekomunikácie a právo informačných technológií. Vzhľadom na relatívne krátke pôsobenie

Čítať viac

Rok 2020 – zatiaľ najúspešnejší rok spoločnej existencie Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting

Rok 2020 bol v poradí tretím rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2020 zasiahnutý pandémiou COVID-19 bol pre nás a naše poradenstvo v mnohom špecifickým a zároveň zatiaľ najúspešnejším rokov od nášho založenia. Počas prvej vlny pandémie sme okrem štandardného poradenstva tiež rozbehli projekt #zachranfirmu, v rámci ktorého sme nielen našim klientom radili ako ochrániť firemný aj súkromný majetok pred negatívnymi ekonomickými dopadmi pandémie. Na tieto témy sme napísali viacero

Čítať viac

Ako chrániť firemný a osobný majetok v podnikaní?

Pre časopis FORMEN sme poskytli rozsiahlejší rozhovor k téme ochrany firemného a súkromného majetku v podnikaní. Medzi podnikateľmi sa často stretávame s názorom, že riziká podnikania realizovaného cez obchodné spoločnosti sa neprenášajú na fyzické osoby – spoločníkov stojacich za nimi. Tento názor je však nesprávny a môže viesť k spoliehaniu sa napríklad na to, že pri platobnej neschopnosti a neuhradení záväzkov zo strany spoločnosti sa ukrátení veritelia spoločnosti nemôžu domáhať náhrady

Čítať viac

Daňové kontroly ako strašiak aj pre poctivých podnikateľov

Daňové kontroly sú problémom aj pre poctivých podnikateľov. Pri podnikateľoch obchodujúcimi s tovarom vie daňová kontrola zlikvidovať podnikanie a majiteľov uvrhnúť do osobného bankrotu. Akú ochranu pred rozhodnutiami finančnej správy majú daňovým subjektom poskytovať súdy? Peter Varga sa k tejto téme rozsiahlejšie vyjadril pre Hospodárskej noviny.

Čítať viac

Zdaňovanie Bitcoinov a iných kryptomien v Slovenskej republike

Zdaňovanie kryptomien je u fyzických osôb odlišné od zdaňovania príjmov z podielových fondov, derivátov, cenných papierov a komodít. Základný rozdiel medzi zdaňovaním kryptomien a cenných papierov je absencia oslobodenia od dane z príjmov pri kryptomenách ako to poznáme u obchodovaných cenných papierov. Na Slovensku stále absentuje právna istota praktické stanovisko zo strany finančnej správy k určenie základu dane pri obchodovaní s kryptomenami. Hlavne pri aktívnych účastníkov obchodov s kryptomenami je celková

Čítať viac

Nová posila pre naše daňovo-právne poradenstvo

Od 1.1.2021 náš právno-daňový tím v Highgate Law & Tax ako aj daňovo-účtovný tím v CARPATHIAN posilnila daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová. Vzhľadom na vzrastajúci dopyt po daňovom poradenstve a daňovo-právnom nastavovaní podnikania je Vladkin príchod do nášho tímu pozitívnou správou pre našich klientov, ktorým poskytujeme na mieru šité daňovo-právne poradenstvo. Vladka má rozsiahle skúsenosti v oblasti daňového poradenstva. Významnú časť svojej kariéry pôsobila ako daňový poradca v medzinárodnej poradenskej spoločnosti EY.

Čítať viac

CFC pravidlá a problém súčasného návrhu

Predstavme si, že FO – slovenský daňový rezident („FO“) má joint-venture spoločnosť v Čechách (“Firma 1“) s českým partnerom. Firma 1 je iba holdingová spoločnosť bez stálej kancelárie a zamestnancov (objektívne nie je dôvod, aby mala kanceláriu a zamestnancov). Táto spoločnosť investovala do firmy mimo EÚ (napríklad USA alebo Izrael) (“Firma 2“). Firma 2 vykonáva R&D na základe čoho podlieha vo svojej jurisdikcii zvýhodnenému daňovému režimu

Čítať viac

Kde je hranica medzi equity investíciou a kolektívnym investovaním

Pri našom poradenstve často narážame na investičné štruktúry, v rámci ktorých sa skupina investorov rozhodne (prípadne sú oslovení) zhromaždiť kapitál, s cieľom spoločne ho investovať do slovenských a zahraničných startupov. Najčastejšie vyzerajú tieto štruktúry takto: Pri oboch štruktúrach investori najčastejšie zhromaždia peniaze do novovytvorených projektových spoločností (SPV), v ktorých nadobudnú obchodné podiely, alebo akcie podľa pomerov výšky ich investícií. SPV následne takto zhromaždené

Čítať viac

Webinár na tému zakladania a prevádzkovania malých investičných fondov

Dňa 28.10.2020 sme zorganizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa spolu s našou sesterskou daňovo-účtovnou poradenskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting komplexne venujeme nielen po stránke právnej regulácie, ale tiež z optiky daňového poradenstva a účtovníctva. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažéri existujúcich fondových štruktúr, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť.  Jednou z nosných tém webinára bola tiež téma možného prelínania tenkých hraníc kolektívneho investovania a štandardných dlhových

Čítať viac

ARCA – rozhovor pre Trend

Médiá priniesli informácie o problémoch investičnej skupiny Arca. Na otázky týždenníka Trend odpovedal Peter Varga. Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting tu.

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu