Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Je lepšie kúpiť byt ako fyzická alebo právnická osoba? A ako je to s odpočtom DPH?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (aj napriek dôsledkom COVID) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Môžem si nastaviť vo vlastnej firme žiadnu alebo netrhovo nízku mzdu/odmenu konateľa?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (hlavne u menších podnikateľov) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Naše články a vyjadrenia pre médiá o poradenstve podnikateľom v čase koronakrízy

V apríli 2020 sme poskytli viacero rozhovorov, článkov a príspevkov pre popredné slovenské denníky a týždenníky na témy súvisiace s ekonomickými dopadmi pandémie na malé a stredné podniky a našom poradenstve pre nich. Článok o vyplácaní dividend pre denník SME V apríli 2020 sme pre denník SME napísali  článok k možnostiam a obmedzeniam pri vyplácaní dividend v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku priblížil majiteľom a štatutárom firiem možnosti, obmedzenia a riziká spojené s vyplácaním

Čítať viac

Ako si vyplatiť zisk z firmy v čase pandémie

Rok 2019, ako aj predošlé sú označované za roky ekonomického prospechu. Množstvu spoločností sa podarilo vygenerovať zisky, ktoré si napríklad pre dane z dividend pravidelne nevyplácali. Dnes však aj títo podnikatelia môžu čeliť existenčným problémom, ktoré sú spôsobené nielen uzatvorenými prevádzkami, ale celkovým poklesom výkonnosti ekonomiky, kotrý znamená nižšie výnosy a nezaplatené faktúry. Ako jedno z riešení sa tak podnikateľom naskytuje práve vyplatenie dividend. Zo skúseností

Čítať viac

Úspešný rok 2019 pre poradenské zoskupenie Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting

Rok 2019 bol druhým rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2019 bol pre nás v mnohých ohľadoch úspešný. Od prepojenia oboch poradenských vetiev v roku 2018 konštantne narastá počet našich klientov, členov nášho tímu aj objem transakcií, na ktorých pracujeme. Rok 2019 bol pre nás v mnohom pozitívny. V najväčšej miere za to vďačíme všetkým členom nášho tímu, ktorí v roku 2019 strávili

Čítať viac

Rozhovor pre TREND o daňovo-právnych opatreniach týkajúcich sa koronakrízy

Začiatkom apríla 2020 poskytol Peter Varga pre ekonomický týždenník TREND rozhovor, ktorého témou boli nielen možnosti využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 ešte aj v roku 2020. Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html Na tému možností využitia

Čítať viac

Rozhovor pre podnikateľský magazín FORBES

Začiatkom apríla 2020 poskytli zakladatelia Tomáš Demo a Peter Varga rozhovor pre slovenské vydanie renomovaného svetového magazínu o podnikaní FORBES. Nie všetkým podnikateľom vie štát v kríze naozaj finančne pomôcť. Snažíme sa o to aj my. (zdroj: https://www.forbes.sk/nie-vsetkym-podnikatelom-vie-stat-v-krize-naozaj-financne-pomoct-snazime-sa-o-to-aj-my/ ) Peter Varga a Tomáš Demo roky pracovali pre najvýznamnejšie medzinárodné advokátske kancelárie, kde poskytovali právne a daňové poradenstvo pre najväčších hráčov na slovenskom trhu. Už 2 roky však úspešne

Čítať viac

Projekt #zachranfirmu – naše komplexné právne a daňové poradenstvo podnikateľom zasiahnutým koronakrízou

Rok 2019 bol pre slovenských podnikateľov výborným rokom, pre mnohých tým najlepším od finančnej krízy v roku 2009. Ešte vo februári 2020 množstvo firiem, vrátane niektorých našich klientov riešilo rozpočet na investície a rast v roku 2020. Marec a prudký nástup koronakrízy a ňou spôsobených reštrikcií ekonomického života však všetko zmenilo. Obmedzenie a v niektorých segmentoch dokonca úplne zastavenie toku tovarov a služieb spôsobilo hlavne u menších a stredných

Čítať viac

Do akej miery umožniť investorovi rozhodovať vo firme?

Pri vstupe investora do firmy je najpodstatnejšou otázkou, aký podiel na firme investor za svoju investíciu získa. Odpoveď na ňu sa typicky odvíja od valuácie spoločnosti. Hneď druhou najpodstatnejšou je otázka, aký rozsah rozhodovacích a kontrolných práv bude mať investor s takýmto podielom spojený. Odpoveď na túto otázku treba hľadať v akcionárskej dohode. Menšinový či väčšinový podiel Na financovaní startupov v skorších kolách sa na slovenskom trhu

Čítať viac

ZAKLADATEĽ CHCE FIRMU PREDAŤ, INVESTOR EŠTE NIE. ČO S TÝM?

Nie prvýkrát sme pri našom poradenstve narazili na prípad, kedy sa zakladateľ po rokoch strávených budovaním firmy cítil unavený, chcel sa v živote posunúť ďalej a firmu predať. Našiel kupujúceho, ktorý mal záujem o kúpu celej spoločnosti. Zakladateľ už len potreboval presvedčiť svojich dvoch investorov, ktorí vo firme vlastnili menšinový podiel, aby sa k predaju firmy za ponúkaných podmienok pripojili. Podľa investorov však firma ešte

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu