Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Daňové kontroly ako strašiak aj pre poctivých podnikateľov

Daňové kontroly sú problémom aj pre poctivých podnikateľov. Pri podnikateľoch obchodujúcimi s tovarom vie daňová kontrola zlikvidovať podnikanie a majiteľov uvrhnúť do osobného bankrotu. Akú ochranu pred rozhodnutiami finančnej správy majú daňovým subjektom poskytovať súdy? Peter Varga sa k tejto téme rozsiahlejšie vyjadril pre Hospodárskej noviny.

Čítať viac

Zdaňovanie Bitcoinov a iných kryptomien v Slovenskej republike

Zdaňovanie kryptomien je u fyzických osôb odlišné od zdaňovania príjmov z podielových fondov, derivátov, cenných papierov a komodít. Základný rozdiel medzi zdaňovaním kryptomien a cenných papierov je absencia oslobodenia od dane z príjmov pri kryptomenách ako to poznáme u obchodovaných cenných papierov. Na Slovensku stále absentuje právna istota praktické stanovisko zo strany finančnej správy k určenie základu dane pri obchodovaní s kryptomenami. Hlavne pri aktívnych účastníkov obchodov s kryptomenami je celková

Čítať viac

Nová posila pre naše daňovo-právne poradenstvo

Od 1.1.2021 náš právno-daňový tím v Highgate Law & Tax ako aj daňovo-účtovný tím v CARPATHIAN posilnila daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová. Vzhľadom na vzrastajúci dopyt po daňovom poradenstve a daňovo-právnom nastavovaní podnikania je Vladkin príchod do nášho tímu pozitívnou správou pre našich klientov, ktorým poskytujeme na mieru šité daňovo-právne poradenstvo. Vladka má rozsiahle skúsenosti v oblasti daňového poradenstva. Významnú časť svojej kariéry pôsobila ako daňový poradca v medzinárodnej poradenskej spoločnosti EY.

Čítať viac

CFC pravidlá a problém súčasného návrhu

Predstavme si, že FO – slovenský daňový rezident („FO“) má joint-venture spoločnosť v Čechách (“Firma 1“) s českým partnerom. Firma 1 je iba holdingová spoločnosť bez stálej kancelárie a zamestnancov (objektívne nie je dôvod, aby mala kanceláriu a zamestnancov). Táto spoločnosť investovala do firmy mimo EÚ (napríklad USA alebo Izrael) (“Firma 2“). Firma 2 vykonáva R&D na základe čoho podlieha vo svojej jurisdikcii zvýhodnenému daňovému režimu

Čítať viac

Kde je hranica medzi equity investíciou a kolektívnym investovaním

Pri našom poradenstve často narážame na investičné štruktúry, v rámci ktorých sa skupina investorov rozhodne (prípadne sú oslovení) zhromaždiť kapitál, s cieľom spoločne ho investovať do slovenských a zahraničných startupov. Najčastejšie vyzerajú tieto štruktúry takto: Pri oboch štruktúrach investori najčastejšie zhromaždia peniaze do novovytvorených projektových spoločností (SPV), v ktorých nadobudnú obchodné podiely, alebo akcie podľa pomerov výšky ich investícií. SPV následne takto zhromaždené

Čítať viac

Webinár na tému zakladania a prevádzkovania malých investičných fondov

Dňa 28.10.2020 sme zorganizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa spolu s našou sesterskou daňovo-účtovnou poradenskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting komplexne venujeme nielen po stránke právnej regulácie, ale tiež z optiky daňového poradenstva a účtovníctva. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažéri existujúcich fondových štruktúr, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť.  Jednou z nosných tém webinára bola tiež téma možného prelínania tenkých hraníc kolektívneho investovania a štandardných dlhových

Čítať viac

ARCA – rozhovor pre Trend

Médiá priniesli informácie o problémoch investičnej skupiny Arca. Na otázky týždenníka Trend odpovedal Peter Varga. Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting tu.

Čítať viac

Je lepšie kúpiť byt ako fyzická alebo právnická osoba? A ako je to s odpočtom DPH?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (aj napriek dôsledkom COVID) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Môžem si nastaviť vo vlastnej firme žiadnu alebo netrhovo nízku mzdu/odmenu konateľa?

Článok, prezentáciu ako aj video k tejto neustále aktuálnej téme (hlavne u menších podnikateľov) sme uverejnili na stránke našej daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting. Nájdete ho tu.

Čítať viac

Naše články a vyjadrenia pre médiá o poradenstve podnikateľom v čase koronakrízy

V apríli 2020 sme poskytli viacero rozhovorov, článkov a príspevkov pre popredné slovenské denníky a týždenníky na témy súvisiace s ekonomickými dopadmi pandémie na malé a stredné podniky a našom poradenstve pre nich. Článok o vyplácaní dividend pre denník SME V apríli 2020 sme pre denník SME napísali  článok k možnostiam a obmedzeniam pri vyplácaní dividend v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku priblížil majiteľom a štatutárom firiem možnosti, obmedzenia a riziká spojené s vyplácaním

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu