Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Právno-daňová konferencia pre reklamné, digitálne, eventové a PR agentúry

Dňa 25.9.2019 sme v HubHub v Bratislave spoločne s CARPATHIAN organizovali právno-daňovú konferenciu so zameraním predovšetkým na reklamné, digitálne, eventové a PR agentúry. Nosnou témou konferencie bolo právne bezpečné a daňovo efektívne nastavenie vzťahov medzi agentúrami a ich pracovníkmi, ktorí, ako je trhovým štandardnom v tomto segmente, pracujú skôr ako kontraktori (cez živnosť alebo prostredníctvom svojich s.r.o.). Okrem diskusie o tom, ako mať správne nastavenú zmluvu s kontraktorom sme praktickou formou hovorili

Čítať viac

Reforma autorského práva na internete – alebo cesta k zničeniu internetu?

Európsky parlament schválil koncom prvého kvartálu tohto roka kontroverznú smernicu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu („Smernica“), ktorej predchádzalo množstvo protestov po celej Európe. Európu rozdelili na dva protichodné tábory dlhodobo diskutované články 11 a 13 (v prijatom znení ide o články 15 a 17), ktoré významne ovplyvňujú slobodu využívania internetu. Dôvodom zavedenia týchto článkov do Smernice sú tvrdenia viacerých autorov o tom, že veľké

Čítať viac

Výročná správa 2018

Rok 2018 je prvým rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia CARPATHIAN Advisory Group a Highgate Law & Tax. Pozrite si preto našu prvú výročnú správu, ktorá zachytáva niektoré významné míľniky, čísla, ako aj opis našej bezprecedentnej pridanej hodnoty a priestoru, v ktorom sa chceme ako poradcovia na Slovensku nachádzať. 

Čítať viac

Rozhovor pre TREND k daňovým kontrolám

Peter Varga poskytol rozsiahly rozhovor do veľkej daňovej témy týždenníka Trend o daňových kontrolách. Tieto články k veľkej daňovej téme viete nájsť tu: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/mali-ste-vediet-ako-daniari-poluju-na-zdrave-firmy-2.html https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/danove-kontroly-su-casto-ucelove-a-absurdne-2.html Téma daňových kontrol na DPH je nesmierne komplexná. Venujeme sa jej nielen ako advokátska kancelária v sporovej agende pri zastupovaní klientov pred správcom dane alebo súdmi. Veľkú časť našej skúsenosti dotvára prax v rámci zastupovania klientov CARPATHIAN Advisory Group, našej daňovo-účtovnej spoločnosti,

Čítať viac

Poskytovali sme právne poradenstvo spoločnosti AeroMobil v súvislosti s investíciou Slovak Investment Holding

Náš partner Tomáš Demo, špecializujúci sa na startup právo a právne poradenstvo pri predajoch spoločností a vstupoch investorov, poskytoval právne poradenstvo globálnej slovenskej spoločnosti AeroMobil v súvislosti s významnou investíciou Slovak Investment Holding (SIH) v hodnote 2,8 milióna eur, poskytnutou formou kapitálového financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci tejto komplexnej transakcie sme spoločnosti AeroMobil radili už vo fáze investorského právneho auditu (due-diligence)

Čítať viac

Tieňové podiely na firme pre zamestnanca. Ideálna forma odmeňovania?

Nedávno sme organizovali už druhú konferenciu, na ktorej sme sa rozprávali aj o možnostiach odmeňovania zamestnancov podielmi na firme. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu (napríklad najnižšia nezamestnanosť v histórií Slovenska), bol prirodzene celkom vysoký záujem o informácie k tejto téme. Na druhej strane som bol celkom prekvapený relatívnym nedostatkom informácií nielen o výhodách, ale aj možných právnych a daňových úskaliach vydávania podielov na firme zamestnancom. Pre menšie a rozbiehajúce sa

Čítať viac

Zamestnanci môžu mať zisk aj vo forme akcií či opcií

Zamestnanecké akcie a podiely na firme sú možnosťou ako si získať a udržať najlepších ľudí na trhu. O výhodách aj možných úskaliach tohto benefitu sa rozprávali Hospodárske noviny s našim partnerom a advokátom Tomášom Demom.

Čítať viac

Peter Varga poskytol ďalší rozhovor o právnej a daňovej úprave kryptomien, tentoraz pre Trend

Vo všeobecnosti si treba povedať, že štát akým je Slovensko vzhľadom na svoje kapacitné možnosti ako aj vzhľadom na prenesenie určitých legislatívnych kompetencií na EÚ nie je objektívne schopný zastrešiť plnohodnotne celú právnu a daňovú reguláciu virtuálnych mien. Preto nie je možné vždy viniť štát z toho, že niekde panuje právna neistota. Kryptomeny a investovanie do virtuálnych mien je fenoménom, ktorý sa dynamicky rozvíja a prirodzene regulátorom trvá nejaký

Čítať viac

Impact of Blockchain na tému „Blockchain a fundraising“

Vzhľadom na to, že ako Highgate Law & Tax máme v spolupráci s partnerskou daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Advisory Group veľmi bohaté skúsenosti s právnym, daňovým a účtovným uchopením celkom širokého ekosystému okolo blockchain, zúčastňujeme sa viacerých podujatí venovaných práve problematike blockchain. O tom bola aj nedávna konferencia v Impact Hube Impact of Blockchain vol.2: Fundraising, ktorej sa od nás zúčastnil Peter Varga. Peter je jeden z mála právnikov

Čítať viac

Konferencia o daňovej optimalizácii pre IT firmy

Medzi našimi klientami je tiež viacero menších a stredných IT firiem. Pri našom právnom a daňovom poradenstve pre týchto klientov narážame na stále väčšie množstvo praktických právnych a daňových otázok súvisiacich s ich podnikaním. Rozhodli sme sa preto 24.4.2019 spoločne s CARPATHIAN Advisory Group zorganizovať v hoteli Falkensteiner v Bratislave konferenciu o možnostiach daňovej optimalizácie pre slovenské IT firmy Na konferencii sme ukázali viacero našich prípadov z praxe, ako môžu väčšie

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu