Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

AKÁ JE VLASTNE ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HIGHGATE LAW & TAX?

Po niekoľkých rokoch strávených v Allen & Overy a Dentons sme založili náš právny butik. Nová advokátska kancelária si zaručene vyžaduje nejaké klasické klišé o poskytovaní právnych služieb v celej svojej nekonečnej šírke od občianskeho práva, obchodného práva, riešenia sporov, …. nezabudnúť dnes určite nemožno na GDPR. My sa však radšej ponárame. Blockchain, daňová optimalizácia, či investičné fondy Pevne dúfam, že sme prvou advokátskou kanceláriou na Slovensku,

Čítať viac

Konferencia na tému „Role of Lawyer in Tax Services“

Peter Varga sa na nedávnej konferencii BOKS International v Londýne venoval téme o úlohe právnika pri daňovom poradenstve a daňových optimalizáciách. Keďže súčasťou nášho daňového a účtovného tímu sú aj advokáti, v CARPATHIAN tak máte daňové a účtovné poradenstvo obohatené o nevyhnutné právne súvislosti. Peter Varga vo svojich prezentáciách častokrát ukazuje príklady z praxe, pri ktorých zákon nedáva jasnú odpoveď na ich legalite/nelegalite. Práve v takýchto situáciách by mal byť nápomocný daňový právnik,

Čítať viac

Poskytovali sme právne poradenstvo spoločnosti AeroMobil pri vstupe významného privátneho investora

Náš partner Tomáš Demo poskytoval právne poradenstvo spoločnosti AeroMobil a pánovi Jurajovi Vaculíkovi, ako jednému z jej zakladateľov, v súvislosti so vstupom významného súkromného investora, pána Patricka Hessela, do spoločnosti AeroMobil. V rámci nášho poradenstva pri tejto transakcii sme spoločnosti AeroMobil radili pri rokovaniach o robustnej transakčnej dokumentácii, ktorá zahŕňala zmluvy o prevode obchodných podielov, zmluvu o poskytnutí konvertibilného úveru, zmluvy o vysporiadaní práv duševného vlastníctva a novú akcionársku dohodu. Možnosť poskytovať právne poradenstvo pre jeden

Čítať viac

Sú Initial Coin offering legitímnym nástrojom na zlepšenie flexibility kapitálového trhu?

Initial Coin Offering, v skratke ICO, je spôsob crowdfundingu spojený s technológiou založenou na blockchaine, ktorý prostredníctvom tokenov umožňuje každému kto ovláda základy „browsovania“ po internete participovať na crowdfundingu rôznych projektov a benefitovať z ich úspechu. Investori za investované peniaze alebo virtuálne prostriedky (napr.: Bitcoiny) získajú prislúchajúce digitálne aktívum (napr.: tokeny, podiel, virtuálnu menu a podobne). Popularita takýchto ICO raketovo stúpa. Podľa CBINSIGHTS v roku 2017

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu