V apríli 2020 sme poskytli viacero rozhovorov, článkov a príspevkov pre popredné slovenské denníky a týždenníky na témy súvisiace s ekonomickými dopadmi pandémie na malé a stredné podniky a našom poradenstve pre nich.

Článok o vyplácaní dividend pre denník SME

V apríli 2020 sme pre denník SME napísali  článok k možnostiam a obmedzeniam pri vyplácaní dividend v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku priblížil majiteľom a štatutárom firiem možnosti, obmedzenia a riziká spojené s vyplácaním zisku a prebytočnej likvidity z firiem. Jednou z nosných tém článku boli povinnosti a zodpovednosť štatutárom a majiteľov firiem za úpadok firmy a škodu spôsobenú veriteľom neoprávnenou výplatou prostriedkov z majetku spoločnosti.

Online verzia článku je dostupná tu https://pravo.sme.sk/c/22388093/ako-si-vyplatit-zisk-z-firmy-v-case-pandemie.html

Rozhovor pre magazín FORBES

Peter Varga a Tomáš Demo rozhovor pre slovenské vydanie renomovaného svetového magazínu o podnikaní FORBES. Okrem rozhovoru o našich službách, klientoch a pridanej hodnote oproti našej konkurencii na slovenskom trhu sme porozprávali tiež niečo o našom projekte www.zachranfirmu.sk a možnostiach a nástrojoch, aké môžu firmy a podnikatelia využiť aby ich podnikanie finančne prežilo ekonomické následky koronakrízy.

Celý článok je dostupný tu https://www.forbes.sk/nie-vsetkym-podnikatelom-vie-stat-v-krize-naozaj-financne-pomoct-snazime-sa-o-to-aj-my/

Rozhovor Petra Vargu pre ekonomický týždenník TREND

Peter Varga v aprílovom rozhovore pre týždenník TREND rozprával nielen o možnostiach a podmienkach využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré ešte aj v roku 2020 môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019.

Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html

Príspevok pre Hospodárske noviny o daňovej optimalizácii roku 2019

O možnostiach daňovej optimalizácie roku 2019 že ešte aj v roku 2020 písal Peter Varga v ďalšom článku pre Hospodárske noviny.

Článok pre Hospodárske noviny s praktickým porovnaním štátnych príspevkov

Peter Varga praktickou formou priblížil v článku pre Hospodárske noviny niekoľko modelových prípadov ukazujúcich, ktorá kombinácia štátom prijatých opatrení je pre podnikateľov a zamestnávateľov vo vybraných situáciách najvýhodnejšia.

Online verzia článku je dostupná tu https://hnonline.sk/prakticke-hn/2135859-padate-ku-dnu-ale-neviete-ktory-z-prispevkov-statu-si-vybrat-tu-je-prehlad

Príspevok pre Hospodárske noviny o možnostiach a obmedzeniach zamestnania na dohodu počas núdzového stavu

Náš kolega a advokát Lukáš Makara poskytol pre Hospodárske noviny rozhovor, v ktorom  okrem iného porozprával o možnostiach a obmedzeniach zamestnávania na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer počas núdzového stavu a to tiež s ohľadom na možnosti čerpania štátnych príspevkov.

Online verzia článku je dostupná https://hnonline.sk/prakticke-hn/2148713-dohodari-ak-vam-klesol-prijem-aj-vy-mozete-mat-kompenzaciu

Rozhovor pre denník POSTOJ

V rozhovore pre konzervatívny denník POSTOJ Peter Varga okrem iného porozprával ako môžu podnikatelia legálne presunúť a oddeliť zdravú časť ich firmy od inej časti zasiahnutej ekonomickými dopadmi pandémie. Ďalšou z tém rozhovoru bola nízka flexibilita zákonníka práce a s tým súvisiaca téma zamestnávania živnostníkov a obmedzení s tým súvisiacich.

Celý rozhovor je dostupný tu https://www.postoj.sk/54044/ak-sa-zacnu-tocit-peniaze-ekonomika-sa-rozbehne-podcast  

***

Okrem vyššie uvedených mediálnych výstupov sme počas apríla pre firmy podnikateľov zorganizovali bezplatné poradenské webináre prostredníctvom nášho projektu www.zachranfirmu.sk.