Od februára posilňuje náš právny tím advokát Lukáš Makara, ktorý prichádza do Highgate Law & Tax z bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.

Nová posila v Highgate Law & Tax

Od februára posilňuje náš právny tím advokát Lukáš Makara, ktorý prichádza do Highgate Law & Tax z bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS. Lukáš vyštudoval Právnickú fakultu UK a postgraduálne štúdium (LLM) absolvoval na Erasmus Univerzite v Rotterdame. Po ukončení štúdií pôsobil v medzinárodnej advokátskej kancelárii Noerr LLP a neskôr v slovenskej advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský, s.r.o.

Lukáš bude mať u nás na starosti predovšetkým oblasť IP (právo duševného vlastníctva) a IT práva. Ako je známe, v Highgate Law & Tax sa tiež špecializujeme na kreatívnu architektúru vytvárania právnych a daňových štruktúr a to najmä pre mladé a dynamické inovatívne spoločnosti. Doplnenie nášho právneho, daňového a účtovného tímu odborníkom z oblastí IP a IT práva spadá do celkovej mozaiky profilácie Highgate Law & Tax. Vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti totiž pomáhajú našim klientom lepšie chrániť ich majetok ako aj platiť legitímne nižšie dane.

Niektoré z Lukášových posledných transakcií a projektov:

  • poradenstvo fínskemu distribútorovi softvéru Autodesk pri nadobúdaní aktív renomovanej lokálnej IT spoločnosti a následnej integrácii príslušných aktív do novovytvorenej slovenskej dcérskej spoločnosti za účelom vytvorenia zastúpenia na slovenskom trhu ako aj CEE trhoch;
  • poradenstvo spoločnosti Tesla – globálnemu výrobcovi elektrických automobilov v súvislosti s lokalizáciou Supercharger zmlúv a voliteľných zmluvných doložiek pre účely súladu so slovenským právom;
  • poradenstvo skupine Deutsche Lufthansa – globálnej skupine v segmente leteckej dopravy v súvislosti s implementáciou korporátnej maticovej štruktúry z pohľadu slovenského práva;
  • poradenstvo pre Airbnb – globálnu špičku v oblasti online služieb ubytovacích a pohostinských služieb v súvislosti s ochranou osobných údajov, compliance a daňovými aspektmi z pohľadu slovenského práva;
  • poradenstvo spoločnosti ÖBB – národnému rakúskemu železničnému dopravcovi v súvislosti s aspektmi GDPR a lokálnych noriem ochrany osobných údajov pri prevádzkovaní video monitoringu (CCTV) vo vlakoch prevádzkovaných na trasách zahŕňajúcich územie Slovenskej republiky;
  • pravidelné poradenstvo významnému nemeckému maloobchodnému predajcovi vo veciach obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov;
  • poradenstvo globálnemu výrobcovi bežiacich pásov a remeňov v súvislosti s aspektmi GDPR a compliance s miestnymi predpismi a normami ochrany osobných údajov pri implementácii celosvetového HR informačného systému;
  • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi služieb správy investícií v súvislosti s aspektmi ochrany osobných údajov pri vedení účtov pre profesionálnych investorov;
  • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi platobných služieb v súvislosti so všetkými relevantnými aspektmi ochrany údajov pri poskytovaní platobných služieb na území Slovenskej republiky;
  • poradenstvo globálnemu lídrovi v odvetví elektroniky, úpravy kovov a povrchových úprav v súvislosti s aspektmi ochrany údajov pri správe a pristupovaní k e-mailom a zložkám súčasných / bývalých zamestnancov;