Investičnú platformu Crowdberry sme zastupovali pri jej 1,1 mil. EUR ekvity investícii do spoločnosti REFRESHER Media s.r.o., prevádzkujúcej portál refresher.sk, obľúbený lifestylový a spravodajský portál. Crowdberry sme poskytli komplexné transakčné poradenstvo – od vykonania právneho auditu (due-diligence), cez prípravu investičnej zmluvy a akcionárskej dohody až po prípravu novej korporátnej dokumentácie pre cieľovú spoločnosť.

Kedže transakcia bola kombináciou venture kapitálovej investície do spoločnosit a odkupu obchodných podielov od niektorých existujúcich spoločníkov, pre klienta sme tiež pripomienkovali transakčnú dokumentáciu upravujúcu kúpu obchodných podielov od súčasných spoločníkov cieľovej spoločnosti.