Náš partner Tomáš Demo, špecializujúci sa na právne poradenstvo pri predajoch spoločností a akcionárske vzťahy, poskytoval právne poradenstvo spoločnosti PUNK Ventures v súvislosti s odkúpením obchodných podielov vo významnom slovenskom mediálnom dome Startitup Group od spoločnosti PMK Invest.

V rámci nášho poradenstva pri tejto transakcii sme spoločnosti PUNK Ventures radili pri rokovaniach o  zmluvách o prevode obchodných podielov a novej akcionárskej dohode.

Možnosť poskytovať právne poradenstvo pri významnej transakcii na slovenskom mediálnom trhu opäť potvrdzuje naše ambície a skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb v oblasti predaja podielov ako aj nastavení vzťahov medzi akcionármi a investormi v spoločnostiach.