Náš partner Tomáš Demo poskytoval právne poradenstvo spoločnosti AeroMobil a pánovi Jurajovi Vaculíkovi, ako jednému z jej zakladateľov, v súvislosti so vstupom významného súkromného investora, pána Patricka Hessela, do spoločnosti AeroMobil.

V rámci nášho poradenstva pri tejto transakcii sme spoločnosti AeroMobil radili pri rokovaniach o robustnej transakčnej dokumentácii, ktorá zahŕňala zmluvy o prevode obchodných podielov, zmluvu o poskytnutí konvertibilného úveru, zmluvy o vysporiadaní práv duševného vlastníctva a novú akcionársku dohodu.

Možnosť poskytovať právne poradenstvo pre jeden z najvýznamnejších slovenských start-upov potvrdzuje naše ambície a skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb v oblasti venture kapitálu a start-up práva.