Náš partner Tomáš Demo, špecializujúci sa na startup právo a právne poradenstvo pri predajoch spoločností a vstupoch investorov, poskytoval právne poradenstvo globálnej slovenskej spoločnosti AeroMobil v súvislosti s významnou investíciou Slovak Investment Holding (SIH) v hodnote 2,8 milióna eur, poskytnutou formou kapitálového financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V rámci tejto komplexnej transakcie sme spoločnosti AeroMobil radili už vo fáze investorského právneho auditu (due-diligence) a následne sa podieľali na rokovaniach o zmluve o poskytnutí konvertibilného úveru (tzv. CLA). Vzhľadom k tomu, že transakcia bola štruktúrovaná ako co-investícia SIH a izraelskej spoločnosti Focus Capital Group a čínskej spoločnosti Weilong Enterprise, naše právne poradenstvo rovnako zahŕňalo prípravu zmlúv o konvertibilných úveroch pre zostávajúcich dvoch investorov.

Vzhľadom na charakter investovaných prostriedkov obsahovala CLA viacero odkladacích podmienok pre načerpanie konvertibilného úveru, ktorých splnenie vyžadovalo na strane spoločnosti vykonanie viacerých právnych úkonov, vrátane zriaďovania notárskych úschov, zápisov dcérskych spoločností do registra partnerov verejného sektora a prípravu viacerých vyhlásení týkajúcich sa stavu spoločnosti.

Možnosť poskytovať právne poradenstvo pri významnej investičnej transakcii na slovenskom trhu opäť potvrdzuje naše ambície a skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb v oblasti predaja spoločností, vstupu investorov, ako aj nastavení vzťahov medzi akcionármi a investormi v spoločnostiach.