Po minuloročnom ocenení veľmi odporúčaná kancelária na daňové právo sme v novom ročníku 2021 tejto najprestížnejšej slovenskej ankete organizovanej vydavateľom týždenníka TREND a spoločnosťou EPRAVO Group s.r.o. nielen obhájili ocenenie veľmi odporúčanej kancelárie na daňové právo, ale získali sme ocenenia v troch ďalších oceňovaných kategóriách. Od roku 2021 sme tak odporúčanou kanceláriou tiež pre právo obchodných spoločnostíduševné vlastníctvo a telekomunikácie a právo informačných technológií.

Vzhľadom na relatívne krátke pôsobenie našej kancelárie na Slovenskom trhu od roku 2018 a fakt, že ocenenia sú udeľované predovšetkým na základe referencií a spätnej väzby od klientov advokátskych kancelárií, tieto ocenenia s pokorou hodnotíme ako mimoriadny úspech a ocenenie kvality našich právnych služieb a poradenstva. Okrem toho sú však tieto ocenenia bezpochyby tiež výsledkom na Slovenskom trhuvýnimočnom prepojenia komplexných právnych, daňových a účtovných služieb pod jednou strechou.

Získanie týchto ocenení berieme ako „hodenú rukavicu“ a výzvu pracovať ešte viac a potvrdiť našu silnejúcu pozíciu na slovenskom trhu poradenských služieb.