Investícia eRobot

Investičnú platformu Crowdberry sme zastupovali pri jej seed B investícii do inovatívnej spoločnosti eRobot, ktorá vyvíja a vyrába pokročilé autonómne zariadenia pre samo-údržbu priemyselných robotov. V rámci nášho poradenstva sme vykonávali právnu previerku (due-diligence) cieľovej spoločnosti, pripomienkovali transakčnú dokumentáciu a zastupovali klienta v rokovaniach so zakladateľmi a existujúcim investorom cieľovej spoločnosti.

Investícia SEC Technologies

Crowdberry sme tiež poskytovali právne poradenstvo pri jej 3 mil. EUR koinvestícii do slovenskej high-tech spoločnosti SEC Technologies a jej technológie Falcon 4G. Okrem verifikácie záverov z právnej previerky sme Crowdberry radili pri rokovaniach o term sheete, investičnej zmluve, akcionárskej zmluve a rozsiahlej súvisiacej dokumentácie k uzavretiu transakcie.