Daňovo-právne poradenstvo pri financovaní akvizície viacerých komerčných priestorov na Slovensku

Ako sub-dodávateľ top tier advokátskej kancelárie Allen & Overy sme pre Goldman Sachs poskytovali komplexné daňové poradenstvo v súvislosti s financovaním akvizície viacerých komerčných priestorov na Slovensku. Naše daňové poradenstvo zahrňovalo, okrem iného, previerku rozsiahlych úverových dokumentácií z daňového hľadiska, potvrdzovanie daňových podmienok, analýza dopadov zrážkovej dane  pri rôznych variantoch zapojenia financujúcich bánk (napríklad syndikovaný úver, sub-participation, emisia dlhopisov, ktorá by bola krytá predmetnými úvermi a podobne).