Investícia Isadore

Poprednú slovenskú značku Isadore, ktorá vyrába špičkové oblečenie pre cyklistov sme zastupovali pri 2,1 mil. EUR investícii poskytnutej od investičnej platformy Crowdberry.  V rámci nášho poradenstva sme spoločnosť zastupovali v rokovaniach so zástupcami investičnej platformy Crowdberry, pripomienkovali návrh robustnej zmluvy o úvere vymeniteľnom za podiel na spoločnosti, návrh dodatku k existujúcej akcionárskej zmluve a pripravovali korporátne dokumenty súvisiace s poskytnutím investície.