Daňovo-právna analýza a návrh zamestnaneckého opčného plánu

Pre klienta sme vypracovali detailnú analýzu možností nastavenia korporátnej a daňovej štruktúry pre účely vydania zamestnaneckých podielov pre zakladateľov spoločnosti a kľúčových zamestnancov a dodávateľov klienta. Analýza, okrem iného, detailne analyzovala a popisovala špecifiká a obmedzenia týkajúce sa nadobudnutia a nakladania so zamestnaneckými podielmi vyplývajúce z právnej úpravy klientom zvolenej právnej formy spoločností v rámci novej štruktúry spoločností. Navrhnutú štruktúru sme rovnako posudzovali z hľadiska existujúcej akcionárskej dohody na úrovni spoločnosti klienta.