Daňovo – právne poradenstvo týkajúce sa zamestnaneckých akcií

Pre spoločnosť Slido sme pred vstupom strategického investora analyzovali a navrhli najvhodnejšiu právnu formu novej projektovej účelovej spoločnosti pre účely vydania zamestnaneckých podielov pre zakladateľov spoločnosti a viac ako 150 zamestnancov a dodávateľov klienta. Poradenstvo zahrňovalo aj daňovú analýzu predmetnej štruktúry. Analýza okrem iného detailne analyzovala a popisovala špecifiká a obmedzenia týkajúce sa nadobudnutia a nakladania so zamestnaneckými podielmi vyplývajúce z právnej úpravy klientom zvolenej právnej formy spoločností v rámci novej štruktúry spoločností.