Založenie SICAV fondu

„Naše komplexné poradenstvo zahŕňalo úvodnú analýzu vhodných fondových štruktúr dostupných v Slovenskej republike, v rámci ktorej sme pre klienta zhodnotili najpodstatnejšie regulačné, daňové, ako aj účtovné aspekty prevádzkovania vybraných druhov fondov. V ďalšej fáze sme pre klienta založili a v konaní pred Národnou bankou slovenska registrovali investičný fond s premenlivým základným imaním a jeho externú správcovskú spoločnosť. Pre klienta sme tiež vypracovali základný balík fondovej dokumentácie regulujúcej vzťah medzi fondom a investormi, ako aj vzťah medzi fondom a jeho správcovskou spoločnosťou.“