Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prax nášho právno-daňového poradenstva v oblasti krypta bol Peter Varga pozvaný Slovenskou komorou daňových poradcov, aby prednášal pre daňových poradcov o téme regulácie kryptomien. Obsah prednášky je dostupný na tomto linku

Naše komplexné poradenstvo pre oblasť krypta zahŕňa tiež poradenstvo týkajúce sa:

  • Emisie tokenov a predaj cez DEX;
  • Regulácie platobných služieb pri krypte;
  • STO a UTO emisií;
  • Zakladanie slovenských ako aj zahraničných fondov investujúcich do krypta;
  • Investičných služieb v oblasti krypta (vrátane rôznych sporiacich programov);
  • AML aspektov obchodovania a investovania do krypta;
  • DPH režimov pri krypte;
  • Zdaňovania osobitných typov príjmov (napríklad staking, liquidity mining, …)