Rok 2020 bol v poradí tretím rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2020 zasiahnutý pandémiou COVID-19 bol pre nás a naše poradenstvo v mnohom špecifickým a zároveň zatiaľ najúspešnejším rokov od nášho založenia.

Počas prvej vlny pandémie sme okrem štandardného poradenstva tiež rozbehli projekt #zachranfirmu, v rámci ktorého sme nielen našim klientom radili ako ochrániť firemný aj súkromný majetok pred negatívnymi ekonomickými dopadmi pandémie. Na tieto témy sme napísali viacero odborných článkov a poskytli viacero rozhovorov pre popredné slovenské médiá. Aj po zvyšok roka sme napriek spomaleniu ekonomiky a  protipandemickým opatreniam evidovali narastajúci dopyt po našich poradenských službách. Odmenou za neľahký rok nám okrem pozitívnej spätnej väzby od klientov bolo tiež ocenenie veľmi odporúčaná kancelária na daňové právo získané v najvýznamnejšej slovenskej ankete Právnická firma roka 2020. Aj keď to môže znieť ako poradenské klišé, zostáva pravdou, že nič z toho by nebolo možné bez dôvery našich klientov a hlavne tvrdej práce všetkých členov nášho tímu. Hlavne vďaka nim sme v roku 2020 opäť narástli nielen tržbami, aj počtom klientov a úspešne dokončených transakcií

S pokorou hodnotíme, že v mnohých ohľadoch náročnom roku 2020 sme ukázali našu silu a postavenie relevantného hráča na slovenskom trhu poradenských služieb. Sumár našich aktivít a úspechov roka 2020 nájdete v našej výročnej správe.