Koncom septembra niektoré z najznámejších krypto búrz pôsobiacich v Spojených štátoch (napr. Kraken, Bittrex a Coinbase) a ďalšie spoločnosti podnikajúce na krypto-finančnom trhu založili Crypto Rating Council. Radu, ktorej cieľom je posudzovanie, či niektoré virtuálne aktíva (napr. kryptomeny) majú charakteristiky, na základe ktorých môžu napĺňať znaky security, t.j. cenného papiera podľa práva Spojených štátov.

Z pohľadu slovenskej regulácie sa môže javiť právna úprava virtuálnych aktív v USA vzdialená. Avšak práve Spojené štáty sú v tejto oblasti regulačne pravdepodobne najďalej, pričom existuje predpoklad, že európski regulátori, národní regulátori – NBS, alebo iné orgány (napr. ESMA – European Securities and Markets Authority) sa neskôr týmto pohľadom inšpirujú.

Posúdenie či virtuálne aktíva sú, alebo nie sú cenným papierom, komoditou, elektronickými peniazmi, menou, alebo úplne novým právnym konštruktom, je dôležité predovšetkým pre ich vydávanie prostredníctvom ICO alebo STO, alebo obchodovanie s nimi. Americký regulátor – Securities & Exchange Commission (SEC), ale aj ESMA v tejto súvislosti už v minulosti zverejnili usmernenia, ktorými stanovili určité kritériá virtuálnych aktív, podľa ktorých regulátori vo všeobecnosti hodnotili, aké znaky musí mať virtuálne aktívum na to, aby bolo považované za cenný papier, a teda podliehalo regulácii. Tieto všeobecné usmernenia sú však iba rámcové a ťažko uchopiteľné.

Crypto Rating Council na neformálnej a nezáväznej báze rozoberá konkrétne charakteristiky najpoužívanejších virtuálnych aktív a podľa ich znakov hodnotí pravdepodobnosť, či spĺňa predmetné virtuálne aktívum znaky security (čo je širší pojem ako pojem cenný papier podľa slovenského práva). Virtuálne aktíva sú takto hodnotené na škále 1 – 5, pričom virtuálne aktívum so skóre 1 má najnižšiu pravdepodobnosť byť zo strany SEC posúdené ako security.  A naopak, virtuálne aktívum s hodnotením 5 má túto pravdepodobnosť najvyššiu, vzhľadom na svoje charakteristiky a špecifiká.

Medzi prvými ohodnotenými virtuálnymi aktívami sú Bitcoin (BTC), ktorý získal skóre 1, vzhľadom na absenciu propagácie jeho predaja, decentralizovaného vývoja, používania a anonymity vývojárskeho tímu. Ethereum (ETH) získalo skóre 2, rovnako vďaka svojej funkcionalite, decentralizovanému vývoju a absencii propagácie jeho predaja. Na druhú stranu Ripple (XRP), virtuálne aktívum s treťou najvyššou trhovou kapitalizáciou, získalo relatívne vysoké skóre 4, aj kvôli používaniu jazyka podobného jazyku typického pre cenné papiere, ktorý Ripple používa pri svojej externej komunikácii a propagácii tokenov ako možnosti dosiahnutia zisku.

V časoch aktuálnej regulačnej neistoty v oblasti virtuálnych aktív je činnosť Crypto Rating Council dobrým oporným bodom pri aktuálnom, často aj neúmyselnom pohybe v šedej zóne regulácie, alebo na jej hrane. Skutočnosť, že metódy hodnotenia virtuálnych aktív Crypto Rating Council sú pádne a možno sa o ne do určitej miery oprieť, potvrdzuje aj usmernenie SEC z 1. októbra 2019, v ktorom SEC explicitne odmietol klasifikovať Bitcoin ako security, vďaka čomu sa regulačný rámec virtuálnych mien pomaly objasňuje.

Nám na Slovensku ostáva veriť, že slovenský regulátor sa tiež pomaly zaktivizuje. O slovenskej regulácii virtuálnych mien viac v ďalšom článku.