Lukáš pracoval viac ako 7 rokov v popredných advokátskych kanceláriách na Slovensku, vrátane pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým IT právu, právu duševného vlastníctva, korporátnemu právu a transakciám. Lukáš je advokátom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na právo duševného vlastníctva, IT právo a právo ochrany osobných údajov.