Monika sa pohybuje vo svete účtovníctva a daní viac ako 25 rokov. Počas svojej praxe pôsobila na riadiacich pozíciách vo viacerých medzinárodných spoločnostiach. Pracovala tiež ako asistent audítora, čo prispelo k jej širokému obzoru a orientácií v účtovníctve rôznych typov spoločností. Monika podporuje náš právny tím predovšetkým pri nastavovaní komplexnejších korporačných štruktúr a transakčnom poradenstve.