Rok 2019 bol druhým rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2019 bol pre nás v mnohých ohľadoch úspešný. Od prepojenia oboch poradenských vetiev v roku 2018 konštantne narastá počet našich klientov, členov nášho tímu aj objem transakcií, na ktorých pracujeme. Rok 2019 bol pre nás v mnohom pozitívny. V najväčšej miere za to vďačíme všetkým členom nášho tímu, ktorí v roku 2019 strávili viac ako 30,000 hodín prácou pre našich klientov. Aj vďaka nim sme si v roku 2019 významne posilnili postavenie na slovenskom trhu poradenských služieb a vytvorili predpoklady pre ďalšie budovanie našej značky v roku 2020.

Sumár našich aktivít a úspechov roka 2019 nájdete v našej výročnej správe. Náš rok 2019 sme čiastočne zosumarizovali aj v rozhovore pre významný biznis magazín FORBES (https://www.forbes.sk/nie-vsetkym-podnikatelom-vie-stat-v-krize-naozaj-financne-pomoct-snazime-sa-o-to-aj-my/ ).

Medzi naše najdôležitejšie aktivity v roku 2019 bezpochyby opäť patrili naše konferencie pre malých a stredných podnikateľov. V apríli 2019 sme zorganizovali konferenciu o možnostiach daňovej optimalizácie pre slovenské IT firmy. Na konferencii sme ukázali viacero našich prípadov z praxe, ako môžu IT firmy legálne ušetriť značné finančné prostriedky. Okrem všeobecnejších tém o možnostiach daňovej optimalizácie sme sa konkrétnejšie venovali možnosti využívania Patent Boxu (výhodnejšie zdanenie príjmov zo softvéru) a inštitútu „Super-odpočtu“ nákladov na výskum a vývoj softvéru.

V septembri sme v priestoroch HubHub v Bratislave pripravili právno-daňovú konferenciu určenú pre reklamné, digitálne a PR agentúry. Najdiskutovanejšími témami boli zamestnávanie živnostníkov, rizikách nelegálneho zamestnávania, možnosti legálnej konverzie zamestnancov na živnostníkov a dopadoch takejto konverzie na potenciálne príjmy zamestnancov zo sociálneho poistenia (t.j. starobný dôchodok, ošetrovné, poistenie v nezamestnanosti, materské alebo invalidný dôchodok).  V novembri sme nadviazali na našu sériu konferencií ďalšími dvoma konferenciami, nosnými témami ktorých bola schválená 15% daň z príjmov pre podnikateľov. Na konferenciách sme sa okrem iných tém venovali tiež otázke „zamestnávania“ živnostníkov, využívania majetku firmy na osobnú spotrebu a legálnym možnostiam rozdelenia firiem za účelom využitia zníženej 15% dane.

Okrem úspešných konferencií počas celého roka sme boli oslovovaní a poskytli sme viacero vyjadrení na právno-daňové témy pre renomované slovenské denníky a ekonomické magazíny. Okrem iného sme sa vyjadrovali k daňovej a právnej regulácii kryptomien, poskytli rozhovory o daňových kontrolách a kauze KTAG pre magazín TREND a venovali sa téme zamestnaneckých akcií pre Hospodárske noviny. Počas celého roka sme na našich weboch publikovali množstvo článkov a blogov na tému daňovej optimalizácie a startupov.

V roku 2019 sme pracovali na množstve významných transakcií a prípadov. Tri z nich boli mimoriadne nielen svojou finančnou hodnotou, ale aj svojou komplexnosťou. Prvou z nich bola investícia SIH do slovenského startupu AeroMobil – https://highgate.sk/poskytovali-sme-pravne-poradenstvo-spolocnosti-aeromobil-v-suvislosti-s-investiciou-slovak-investment-holding/. Druhou z nich bolo naše komplexné daňové poradenstvo najväčšej hotelovej skupine v strednej a východnej Európe v súvislosti s oddelením činností viažucich sa k nehnuteľnostiam od poskytovania súvisiacich služieb a následného predaja týchto služieb inej hotelovej skupine. Súčasťou nášho poradenstva bola aj previerka servisných zmlúv a poradenstvo v oblasti DPH, priamych daní a transferového oceňovania. Treťou mimoriadne významnou oblasťou nášho poradenstva bolo poradenstvo pre spoločnosť Bolt Technology OÜ a Bolt Operations OÜ v súvislosti s daňovým sporom ohľadom vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku. Pre skupinu Bolt sme tiež poskytovali komplexné daňové poradenstvo týkajúce DPH, dane z príjmov a e-kasy v súvislosti so zavádzaním nových business modelov Bolt na Slovensku.