Vladimíra Mačuhová

Daňový poradca

Vlaďka má rozsiahle skúsenosti v oblasti daňového poradenstva. Významnú časť svojej kariéry pôsobila ako daňový poradca v medzinárodnej poradenskej spoločnosti EY. Vladka bude v rámci daňového poradenstva rozvíjať našu expertízu najmä v oblasti DPH, superodpočtu, patent boxu a daňových konaní. Rovnako bude poskytovať nevyhnutnú odbornú pomoc pri zastupovaní klientov v daňových záležitostiach pred správnymi súdmi.

Vzdelanie

  • Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky

  • Slovenský
  • Anglický

Expertíza

  • Dane