Rok 2018 je prvým rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia CARPATHIAN Advisory Group a Highgate Law & Tax. Pozrite si preto našu prvú výročnú správu, ktorá zachytáva niektoré významné míľniky, čísla, ako aj opis našej bezprecedentnej pridanej hodnoty a priestoru, v ktorom sa chceme ako poradcovia na Slovensku nachádzať.