Dňa 28.10.2020 sme zorganizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa spolu s našou sesterskou daňovo-účtovnou poradenskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting komplexne venujeme nielen po stránke právnej regulácie, ale tiež z optiky daňového poradenstva a účtovníctva. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažéri existujúcich fondových štruktúr, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť. 

Jednou z nosných tém webinára bola tiež téma možného prelínania tenkých hraníc kolektívneho investovania a štandardných dlhových a equity investícií. Práve na túto tému prebehla zaujímavá diskusia so zástupcami NBS, kde sme okrem iného diskutovali o tom:

  • Kde je regulačná hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity a dlhovým financovaním, prípadne investičným crowdfundingom?
  • Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu nad touto oblasťou?
  • Aká je prax zakladania venture capital fondov na Slovensku?

Na webinári sme tiež praktickou formou predstavili najdôležitejšie podmienky pre založenie a prevádzkovanie malého fondu, režim jeho zdaňovania a špecifiká pri účtovníctve fondových štruktúr. Rovnako sme krátko dotkli možností zakladania offshore fondov a distribúcie na Slovensku.

Ak vás téma zaujíma, je možné si pozrieť záznam z webinára. Záznam si môžete kúpiť tu.