Zdaňovanie kryptomien je u fyzických osôb odlišné od zdaňovania príjmov z podielových fondov, derivátov, cenných papierov a komodít. Základný rozdiel medzi zdaňovaním kryptomien a cenných papierov je absencia oslobodenia od dane z príjmov pri kryptomenách ako to poznáme u obchodovaných cenných papierov.

Na Slovensku stále absentuje právna istota praktické stanovisko zo strany finančnej správy k určenie základu dane pri obchodovaní s kryptomenami. Hlavne pri aktívnych účastníkov obchodov s kryptomenami je celková administratívna agenda spojená s výpočtom základu dane komplikovaná, ba až nemožná. To vytvára priestor pre svojvôľu či už zo strany daňových subjektov, ale potenciálne aj zo strany štátu, ktorý v rámci výkonu daňovej kontroly môže uplatniť vlastný prístup k výpočtu základu dane. 

Peter Varga, ktorý je členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR usilujúcej sa o zlepšenie a zefektívnenie zdaňovania kryptomien na Slovensku, pripravil na túto tému webinár, ktorý poskytuje základný náhľad do zdaňovania príjmov z virtuálnych mien a možností daňovej optimalizácie. Webinár tiež približuje najpodstatnejšie právne, daňové a praktické súvislosti spojené s využitím zahraničných tzv. „crypto-friendly“ jurisdikcií. 

Webinár je dostupný tu: https://www.carpathianag.sk/produkt/zdanovanie-bitcoinov-a-inych-kryptomien/

„Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Jediné potrebné právne a daňové informácie ku kryptu priamo k vám.“