Modern legal and tax advisors
law and tax Accounting crypto

A one stop shop for legal, tax, and accounting advice

OUR SERVICES

Unique combination of legal, tax and accounting services

Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.
Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).
Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.
Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.
Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.
Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.
Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.
Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.
Klientom okrem daňového poradenstva a vedenia účtovnej agendy vieme klienta zastupovať v konaniach pred správcom dane alebo súdom. Práve prepojenie právneho a daňového poradenstva vie práve v sporových konaniach byť pridanou hodnotou.
Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.
Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.
Sme skúsenými právnymi a daňovými poradcami v oblasti M&A, private equity a investíciách rizikového kapitálu do rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Na transakciu sa tak pozeráme komplexne, nielen z právneho, ale aj z daňového hľadiska.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).
Sme špecializovanými poradcami pre reguláciu finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu.
Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.
Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.
Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.
Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.
Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.
Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).
Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.

Law, tax and accounting on one place

Law & Tax

The law firm was founded by lawyers who worked at international law firms Allen & Overy and大成 Dentons, where they gained experience on major domestic and international transactions. Our main areas of advice are tax law and optimization, M&A and venture capital investments, funds and collective investments and IT/tech law. We provide flexible, clear and tailored legal advice to our clients.

We are not traditional accountants. We want our clients’ bookkeeping to be as digital and automated as possible. We want to be paid for added value, not manually uploading documents. We provide comprehensive accounting and payroll services for the SME segment, e-shops and collective investment funds. We are tax advisors to businesses, their owners and investors in structuring complex business and asset sales.

We are one of the few in the Slovak Republic to provide clients with comprehensive tax, legal and accounting advice for companies, services and products using blockchain technology. We advise on the regulation and taxation of cryptocurrencies, setting up and establishing fund structures investing in virtual currencies, as well as on regulatory analysis, design and implementation of financing structures for companies using tokenization of services, tangible and intangible assets (ICOs, UTOs, STOs).

25 +

legal, tax and accounting advisors

10 +

awards in various fields

Our expert conferences

Konferencia o krypte

Nielen nariadenie MiCA, ktoré bude účinné pre jednotlivé subjekty na trhu s kryptoaktívami postupne od leta 2024 a s prechodným obdobím až do leta 2026,...

Problematika tzv. švarc systému (t. j. „zamestnávanie“ živnostníkov/kontraktorov) je témou, ktorá lemuje slovenské podnikateľské prostredie už desaťročia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú zjavné...

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a...

OUR CLIENTS

Long-term satisfied clients come first.

Highgate Group is absolutely unique in Slovakia. Our comprehensive tax, legal and accounting services enable us to deliver cost-effective and tailored advice to our clients.

CONSULTATIONS

Personal 1:1 consultation with

/

25 +

legal, tax and accounting advisors

380 +

consultation services clients

10 +

years of consultancy experience

200mil. +

value of client transactions

10 +

awards in various fields

15% +

year-on-year growth in clients and revenue

OUR ARTICLES AND ACTIVITIES

We want to be active

CONTACT

Need help or advice? Reach out to us.

Law & Tax
Tomas Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk