Highgate
law & tax

Moderná advokátska kancelária v Bratislave

Zobraziť referencie

unikátna kombinácia právno-daňových služieb

Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Našim primárnym zameraním sú obchodné transakcie a projekty, daňové optimalizácie a regulácia investovania. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

venture kapitál, start-up právo

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a daňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spoločností. Našim klientom tiež pomáhame s vytváraním odmeňovacích plánov pre zamestnancov v podobe zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov. Rovnako sa špecializujeme na poradenstvo v oblasti regulácie a investícií do segmentu kryptomien a blockchain technológií.

Pre najvýznamnejšiu slovenskú investičnú platformu sme poskytovali transakčné právne poradenstvo pri viacerých venture-kapitálových investíciách
Čítať viac
Pre inovatívnu slovenskú spoločnosť Slido sme poskytovali daňovo-právne poradenstvo pri nastavení štruktúry pre vydanie zamestnaneckých akcií.
Čítať viac
Pre známu slovenskú technologickú firmu vyvíjajúcu unikátnu 3D kameru sme poskytovali daňovo-právne poradenstvo týkajúce sa zamestnaneckých akcií.
Čítať viac

daňové právo

Naše daňové služby v oblasti daňovej optimalizácie zahŕňajú vypracovanie analýz podnikania našich klientov s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho daňového poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

Obchodné právo a M&A

Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú komplexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra obchodných transakcií, od nastavenia financovania a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, vykonania právneho auditu (due diligence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípravy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

daňové právo

daňové kontroly poradenstvo a riešenie

Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri prevencii a riešení daňových kontrol. Naše prevenčné poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri nastavení podnikania s cieľom ochrany majetku, zabezpečenia kontinuity podnikania v prípade daňovej kontroly a ošetreniu správnych a trestnoprávnych rizík spojených s daňovými kontrolami. Pri daňových kontrolách zastupujeme klientov vo všetkých fázach konania pred správcom dane aj súdmi.

Bolt Technology

Poskytovali sme daňovo právne poradenstvo pre významnú prepravnú platformu v súvislosti so zavádzaním nových biznis modelov v Slovenskej republike
Čítať viac

daňové štruktúry a optimalizácia

Naše daňové služby v oblasti daňovej optimalizácie zahŕňajú vypracovanie analýz podnikania našich klientov s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho daňového poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre oblasť softvérových licenčných zmlúv, zmlúv o dielo a SLA (service level agreements)
Čítať viac
Právne poradenstvo pre významný slovenský mediálny dom Startitup Group týkajúce sa komplexného ošetrenia práv duševného vlastníctva
Čítať viac

Právo duševného vlastníctva a IT právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how). V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisovaním a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru.

FONDY, KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE A KRYPTOMENY

Ako jedni z mála právnych a daňových poradcov na Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej, daňovej a účtovnej regulácii kolektívneho investovania. Poskytujeme komplexné daňovo-právne poradenstvo pri nastavení a zakladaní tuzemských aj cezhraničných fondových štruktúr (EuVECA, SICAV) so zameraním na ošetrenie regulačných, daňových ako aj účtovných rizík prevádzkovania fondov.

Pre skupinu Stonebridge Capital sme založili investičný fond s premenlivým základným imaním SICAV a jeho externú správcovskú spoločnosť.
Čítať viac

zamestnanecké akcie a podiely

Naši advokáti a daňoví poradcovia poskytujú balík právnych a daňových služieb týkajúcich sa nastavenia a implementácie zamestnaneckých opčných plánov (ESOP) v začínajúcich, ale aj etablovaných firmách. Naše poradenské služby zahŕňajú komplexné právne a daňové poradenstvo týkajúce sa prípravy právnej dokumentácie pre rozličné typy zamestnaneckých podielov (akcie, opcie na akcie, tieňové podiely) v spojení s analýzou a možnou limitáciou daňových dopadov vyplývajúcich z vydania zamestnaneckých akcií.

Sli.do

Pre inovatívnu slovenskú spoločnosť Slido sme poskytovali daňovo-právne poradenstvo pri nastavení štruktúry pre vydanie zamestnaneckých akcií.
Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

pošlite nám správu