Highgate Law & Tax
Highgate Law & Tax

Highgate Law & Tax

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax so sídlom v Bratislave poskytuje na trhu unikátnu kombináciu právno-daňových služieb pre domácich aj zahraničných klientov. Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Našim primárnym zameraním sú obchodné transakcie a projekty, daňové optimalizácie a regulácia investovania. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

Naše aktivity

cover+fincentrum.jpg

Predaj FINCENTRA - učebnicový prípad zbabranej kúpy spoločnosti?

26.11.2019

Predstavte si, že kúpite firmu, z ktorej Vám krátko po kúpe odíde väčšina členov tímu, ktorí so sebou odnesú aj klientov. V takejto situácii sa ocitol nový majiteľ Fincentra, jednotky...

konferenciadane_1.jpg

Konferencia o zníženej 15% dani z príjmov pre podnikateľov

25.11.2019

Dňa 19.11.2019 sme v hoteli Sheraton v Bratislave spoločne s CARPATHIAN Advisory Group zorganizovali našu ďalšiu daňovo-právnu konferenciu. Nosnými témami konferencie boli schválená 15%...

cryptocurrency-3085139_1920.jpg

Sú virtuálne aktíva cenným papierom? Nový, inšpiratívny prístup v Spojených štátoch

22.10.2019

Koncom septembra niektoré z najznámejších krypto búrz pôsobiacich v Spojených štátoch (napr. Kraken, Bittrex a Coinbase) a ďalšie spoločnosti podnikajúce na krypto-finančnom trhu...

Carpathian Advisory Group

Spolu s daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Advisory Group poskytuje Highgate Law & Tax právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou.

Toto na trhu butikových poradenských spoločností bezprecedentné prepojenie je kumulované predovšetkým v osobe Petra Vargu, partnera oboch spoločností, ktorý ako advokát a daňový expert kombinuje právne, daňové a účtovné vstupy celého tímu.

Tento prístup šetrí klientom peniaze a zároveň im poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. Pre klienta je totiž efektívne vedieť na jednom mieste napríklad nielen o právnej stránke veci, ale aj aké daňové a účtovné konsekvencie má zamýšľaná transakcia. Ak transakcia vedie k významnému zdaneniu/nezdaneniu, na tom istom stretnutí/v tom istom stanovisku je možné viesť diskusiu ako je možné túto daňovú výhodu/nevýhodu právne štrukturovať, prípadne komunikovať protistrane. Prirodzene, ak má toto klient riešiť na dvoch, prípadne troch miestach (t.j. advokát, daňový poradca a prípadne aj účtovník) a tieto vstupy musieť prepájať a konfrontovať, je to neefektívne.

U nás platí, že nielen komplikovanejšie operácie a obchodné situácie ako sú zlúčenia, predaje podnikov/firiem, vstupy investorov, zahraničné expanzie, či uplatnenia patent boxu a superodpočtu si vyžadujú kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup.

Ale aj množstvo malých klientov, ktorým vedieme u nás (v CARPATHIAN) účtovníctvo ocení, ak sa na spontánne daňové alebo právne otázky vedia opýtať na jednom mieste a možno v cene jedného účtovného paušálu.

Právnici a špecializácie

 • Venture kapitál, start-up právo

  Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a daňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spoločností. Našim klientom tiež pomáhame s vytváraním odmeňovacích plánov pre zamestnancov v podobe zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov. Rovnako sa špecializujeme na poradenstvo v oblasti regulácie a investícií do segmentu kryptomien a blockchain technológií.

 • Regulácia a investície do kryptomien a blockchain technológií

  Ako jedni z mála právnikov a daňových poradcov na Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej a daňovej regulácii digitálnych mien. V tejto oblasti našim klientov asistujeme s návrhom, zakladaním a správou domácich a zahraničných investičných fondov zameraných na investície v oblasti kryptomien a blockchain technológií. Naše právne a daňové služby v tejto oblasti tiež zahŕňajú komplexné daňovo-právne analýzy investícií do digitálnych mien a poradenstvo pri príprave a realizácii prvej (verejnej) ponuky digitálnej meny (ICO).

 • Obchodné právo a transakcie (M&A)

  Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú komplexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra obchodných transakcií, od nastavenia financovania a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, vykonania právneho auditu (due diligence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípravy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

 • Riešenie sporov

  Naši advokáti poskytujú poradenstvo pri riešení obchodných sporov na mimosúdnej, ako aj súdnej a arbitrážnej úrovni. Náš tím má rovnako početné skúsenosti s riešením sporov medzi spoločníkmi a akcionármi obchodných spoločností.

 • Daňové štruktúry a optimalizácia

  Naše daňové služby v oblasti daňovej optimalizácie zahŕňajú vypracovanie analýz podnikania našich klientov s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho daňového poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

 • Právo duševného vlastníctva a IT právo

  Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how). V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisovaním a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru.

 • Zamestnanecké akcie a podiely (ESOP)

  Naši advokáti a daňoví poradcovia poskytujú balík právnych a daňových služieb týkajúcich sa nastavenia a implementácie zamestnaneckých opčných plánov (ESOP) v začínajúcich, ale aj etablovaných firmách. Naše poradenské služby zahŕňajú komplexné právne a daňové poradenstvo týkajúce sa prípravy právnej dokumentácie pre rozličné typy zamestnaneckých podielov (akcie, opcie na akcie, tieňové podiely) v spojení s analýzou a možnou limitáciou daňových dopadov vyplývajúcich z vydania zamestnaneckých akcií.

Referencie

Aeromobil
TrustPay
Infinity Capital Group
Publiq
touch4it
BNP Paribas
Fuergy
Scytale Ventures
VOX TRAVEL
Bolt

Kontakt

Sídlo

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika