Prináša „Dankova 15 % daň“ nové možnosti pre daňovú optimalizáciu?

Tak znela v poradí druhá naša konferencia, ktorá sa však nevenovala iba 15 % dani z príjmov a možnostiach a obmedzeniach jej využitia. Cieľom konferencie bolo venovať sa predovšetkým viacerým hlavným daňovým témam, ktoré zaujímavú azda každého podnikateľa na Slovensku. Venovali sme sa napríklad možnostiam daňovej optimalizácií, téme sociálnych odvodov, pracovným cestám (aj na Bali) ako aj spôsobom aké môžu […]