Moderní poradcovia pre vaše
právo a dane účtovníctvo krypto

Právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou

NAŠE SLUŽBY​

Unikátna kombinácia právnych, daňových a účtovných služieb​

Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.
Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).
Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.
Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.
Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.
Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.
Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.
Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.
Klientom okrem daňového poradenstva a vedenia účtovnej agendy vieme klienta zastupovať v konaniach pred správcom dane alebo súdom. Práve prepojenie právneho a daňového poradenstva vie práve v sporových konaniach byť pridanou hodnotou.
Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.
Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.
Sme skúsenými právnymi a daňovými poradcami v oblasti M&A, private equity a investíciách rizikového kapitálu do rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Na transakciu sa tak pozeráme komplexne, nielen z právneho, ale aj z daňového hľadiska.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).
Sme špecializovanými poradcami pre reguláciu finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu.
Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.
Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.
Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.
Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.
Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.
Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).
Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.

Právo, dane a účtovníctvo na jednom mieste

Law & Tax

Advokátska kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Hlavnými oblasťami nášho poradenstva sú daňové právo a optimalizácie, M&A a venture kapitálové investície, fondy a kolektívne investovanie a IT / tech právo. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo.

Nie sme tradiční účtovníci. Chceme, aby vedenie účtovníctva našich klientov bolo v maximálne možnej miere v digitálnej podobe a automatizované. Chceme byť platení za pridanú hodnotu, nie manuálne nahadzovanie dokladov. Poskytujeme komplexné účtovné a mzdové služby pre SME segment, eshopy aj fondy kolektívneho investovania. Sme daňovými poradcami pre firmy, ich majiteľov aj investorov pri štruktúrovaní komplexných predajov firiem a majetku.

Ako jedny z mála v Slovenskej republike poskytujeme klientom komplexné daňové, právne a účtovné poradenstvo pre spoločnosti, služby a produkty využívajúce technológiu blockchain. Sme poradcami v oblasti regulácie a zdaňovania kryptomien, nastavenia a zakladania fondových štruktúr investujúcich do virtuálnych mien, ako aj v oblasti regulačnej analýzy, návrhov a implementácie štruktúr financovania spoločností s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO).

25 +

právnych, daňových a účtovných poradcov

10 +

ocenení v rôznych oblastiach

Naše odborné konferencie

Nielen nariadenie MiCA, ktoré bude účinné pre jednotlivé subjekty na trhu s kryptoaktívami postupne od leta 2024 a s prechodným obdobím až do leta 2026,...

Problematika tzv. švarc systému (t. j. „zamestnávanie“ živnostníkov/kontraktorov) je témou, ktorá lemuje slovenské podnikateľské prostredie už desaťročia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú zjavné...

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a...

NAŠI KLIENTi

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

Highgate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné daňové, právne a účtovné služby nám umožňujú prinášať našim klientom nákladovo efektívne a na mieru šité poradenstvo.

KONZULTÁCIE

Osobné konzultácie s

/

25 +

právnych, daňových a účtovných poradcov

380 +

klientov na poradenské služby

10 +

rokov poradenských skúseností

200mil. +

hodnota klientskych transakcií

10 +

ocenení v rôznych oblastiach

15% +

medziročný nárast klientov a tržieb

NAŠE ČLÁNKY A AKTIVITY

Chceme byť aktívni

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk