Osobné konzultácie s Petrom Vargom a Tomášom Demom

Hľadáte špecializované riešenia na mieru pre váš
biznis? Siahnite po právnych a daňových
konzultáciách k podnikateľským témam.

20 +

rokov skúseností

380 +

klientov

1000 +

hodín konzultácii dodaných našim klientom ročne

Osobné konzultácie s Petrom Vargom a Tomášom Demom

Kto je Peter Varga?

Peter Varga je unikátnym a ojedinelým poradcom na slovenskom poradenskom trhu. Okrem toho, že ako advokát a daňový/ právny poradca efektívne prepája právo, dane a odvody v ucelenom formulovanom podnikateľskom poradenstve, je zároveň aj podnikateľom.

Vo veľmi mladom veku sa mu podarilo založiť a efektívne vybudovať dnes už v slovenskom poradenskom svete silnú a známu značku Highgate Group. Pod ňu patrí advokátska kancelária Highgate Law & Tax, daňovo- účtovná spoločnosť Highgate Accounting (bývalý CARPATHIAN) a HG Events, ktorý organizuje najväčšie odborné konferencie na Slovensku, kde aj rozsiahlo prednáša. Je tiež zakladateľom prvého a jediného slovenského portálu zaoberajúceho sa reguláciou a zdaňovaním krypta Crypto Tax & Law. Práve subjektívne praktické skúsenosti z podnikania významne zvyšujú kvalitu a komplexnosť poskytovaných poradenských služieb.

Peter sa venuje predovšetkým daňovému a finančnému právu. Poskytuje komplexné služby v oblasti daňového a regulačne efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy, vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi, NBS a súdmi.

Peter sa týmto témam venuje už viac ako 10 rokov. Radí nielen „jednoosobovým sročkám“, ale hlavne inovatívnym a rýchlo rastúcim slovenským spoločnostiam, ktoré vyžadujú dynamickejší a praktickejší prístup. Poskytuje poradenstvo aj investorom a veľkým korporáciám, v jednoduchých aj zložitých právnych a daňových otázkach. Peter tiež píše články, prednáša na rôznych konferenciách a je členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

Vzdelanie a pôsobenia:

Po ukončení práva Peter pracoval niekoľko rokov v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát. Istý čas z toho pracoval vo varšavskej kancelárií, kde sa venoval medzinárodnému daňovému právu a štrukturovaniu.

Práve pôsobenie v jednej z najlepších advokátskych kancelárií na svete mu umožnilo nahliadnuť do najväčších transakcií na Slovensku, načerpať rozsiahle vedomosti a know-how a pracovať s najlepšími advokátmi na významných finančných a daňových transakciách. Z Dentons Peter odišiel v roku 2016 a pokračoval v budovaní CARPATHIAN. V roku 2018 spolu s Tomášom Demom založili advokátsku kanceláriu Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na korporátne, finančné a daňové právo a postupne CARPATHIAN inkorporovali do Highgate Group.

Peter vybudoval z Highgate Group jedného z najuznávanejších odborníkov na dane a finančné právo na Slovensku. Kým v oblasti daní sa v roku 2023 Highgate Law & Tax stala víťazom v súťaži Právnická firma roka jedinej svojho druhu na Slovensku, v oblasti finančného práva (ktorú táto súťaž nehodnotí) je Highgate Group vysoko rešpektovaným a pravidelným účastníkom rôznych odborných konferencií a metodologických zasadnutí či už v komerčnej sfére, ale aj na úrovni Národnej banky Slovenska.

Kto je Tomáš Demo?

Tomáš Demo je skúsený poradca pre korporátne právo, M&A a venture kapitálové investície. Poskytuje komplexné transakčno-poradenské služby pre majiteľov a zakladateľov inovatívnych spoločností, angel investorov ako aj etablované investičné platformy a venture kapitálové fondy. Tomáš tiež vystupuje ako poradca v korporátnych sporoch medzi spoločníkmi a investormi, alebo spoločníkmi navzájom. Tomáš má viac ako 10 rokov skúseností s transakčným poradenstvom. Radil nielen zakladateľom mladých inovatívnych firiem, ale tiež popredným a rýchlo rastúcim spoločnostiam ako Photoneo, Dedoles, Isadore, sli.do, AeroMobil alebo Bolt. Poskytuje poradenstvo aj angel investorom a väčším investičným platformám a fondom pri private equity a venture kapitálových investíciách.e Tomáš tiež publikuje, prednáša na rôznych konferenciách a bol členom pracovnej skupiny Ministerstva hospodárstva SR pre rekodifikáciu obchodného práva. Vzdelanie a pôsobenia:
Po ukončení štúdia Tomáš pracoval v Pražskej pobočke poprednej českej advokátskej kancelárii BBH a následne niekoľko rokov v Bratislavskej pobočke významnej medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy. V rámci pôsobenia v Allen & Overy sa Tomáš ako poradca podieľal na transakčnom poradenstve pri najvýznamnejších a historicky najväčších M&A transakciách na slovenskom trhu, kde nabral početné skúsenosti so zastupovaním klientov pri predajoch firiem a vstupe investorov. Po odchode z Allen & Overy v roku 2016 položil s Petrom Vargom základy poradenskej skupiny Highgate Group.

Čo zahŕňajú osobné konzultácie?

Témy osobnej konzultácie si určujú klienti sami. V rámci osobného stretnutia, alebo online konferenčného hovoru má klient zaručený osobný a na mieru šitý prístup a odpovede poradcu k podnikateľským otázkam položených klientom. Klient má možnosť zaslať poradcovi svoje otázky vopred. Osobná konzultácia zahŕňa hodinovú diskusiu na klientom zvolené témy a položené otázky. Konzultácia nezahŕňa akúkoľvek formu písomného výstupu.

V nadväznosti na osobnú konzultáciu má klient v prípade potreby možnosť dohodnúť sa na širšej, resp. formalizovanejšej miere poradenstva v právnej, daňovej, alebo účtovnej oblasti.

Pre koho (nie) sú osobné konzultácie vhodné?

Konzultácie sú určené predovšetkým pre menších a stredne veľkých slovenských podnikateľov, ktorí hľadajú rýchle a priamočiare zorientovanie sa v niektorej z vyššie uvedených problematík.

Keďže v rámci konzultácie je možné niektoré obsahovo menej náročné témy uchopiť relatívne komplexne, je možné v takýchto prípadoch od konzultácie očakávať finálne odpovede na konkrétny otázky. Konzultácie sú tiež určené aj pre odborníkov z odvetvia (napr.: advokátov, daňových poradcov a účtovníkov), ktorí hľadajú inšpiráciu alebo brainstorming k niektorej z odborných tém.

Viaceré poradenské témy nie je možné zodpovedať instantnou a priamočiarou odpoveďou bez detailnejšej analýzy. Jeden z dôvodov je štandardne právna a daňová komplexnosť otázky alebo témy, ktorá si vyžaduje od poradcu väčšie úsilie a čas. Druhým dôvodom je aj cena. Konzultácie sú vzhľadom na ponúkané know-how spoplatnené relatívne nízkou sumou, takže klient nemôže očakávať, že za túto sumu dostane úplné poradenstvo ku komplexným otázkam, kryté profesijnou zodpovednosťou a poistením za poskytnuté rady.

Peter Varga

Tomáš Demo

CENNÍK

Vyberte si ideálne konzultácie pre vás

Základná

250 Eur

Konzultácia k základným právnym, praktickým a daňovým témam.

Komplexná

400 Eur

Konzultácia k základným právnym, praktickým a daňovým témam.

NAŠI KLIENTi

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

Highgate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné daňové, právne a účtovné služby nám umožňujú prinášať našim klientom nákladovo efektívne a na mieru šité poradenstvo.

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk