MiCA – Licenčné konanie pre CASP

Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.

Zdaňovanie príjmov z krypto aktív

Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.

Účtovanie kryptomien

Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).

Finančná regulácia pri krypte

Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.

DPH pri krypte

DPH v krypte V spoločnosti sa spopularizoval názor (aj medzi niektorými poradcami), že DPH sa na krypto aktíva vôbec nevzťahuje. To však nie je pravda. Predmetný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z roku 2015 síce rozhodol, že spoločnosť, ktorá nakupuje jednotky virtuálnej meny od tretích strán a ďalej ich predáva prostredníctvom svojej burzy, vykonáva činnosti […]

Účtovníctvo pre fondy

Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.

Účtovníctvo pre malé a stredne veľké spoločnosti

Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.

Účtovníctvo pre e-commerce a tech spoločnosti

Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.

Poradenstvo v oblasti digitalizácie a automatizácie účtovníctva

Poradenstvo v oblasti digitalizácie a automatizácie účtovníctva V oblasti automatizácie a digitalizácie účtovníctva sa snažíme byť klientovým poradcom a testerom pri nastavovaní jeho interných procesov. Je to vzájomná výpomoc, ktorá obom stranám zjednodušuje administratívny život. Začali sme nastavovaním automatizačných prvkov pri prijímaní klientov ako s vedľajšou službou. Dnes sa však z tejto činnosti stáva samostatná konzultačná služba. Digitalizácia a automatizácia […]