Kontakt

Adresa

Highgate Law & Tax
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Highgate Accounting
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

E-mail

info@highgate.sk

Základná

250 Eur

Konzultácia k základným právnym, praktickým a daňovým témam.

Komplexná

400 Eur

Konzultácia k základným právnym, praktickým a daňovým témam.