Real Estate – dane a financovanie

Unikátna konferencia k fondovým a daňovým štruktúram, crowdfundingu, dlhopisom, bankovému financovaniu, atď.
Days
Hours
Minutes
Seconds
The conference has already started.

Date: 21. 11. 2023

Venue: Prezenčne - Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Conference Real Estate – dane a financovanie

Information about the conference

About the conference

About the conference

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie.

Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú aj alternatívne, s nehnuteľnosťami prepojené, aktíva. Okrem technických a právno-administratívnych výziev, akou je napríklad tokenizácia nehnuteľností, je pre investorov v našom priestore čoraz zaujímavejšie investovanie priamo do nehnuteľností v zahraničí. V dnešnej dobe sa skloňujú najmä jurisdikcie ako Spojené arabské emiráty, Španielsko alebo Čierna Hora. A manažéri/zakladatelia takýchto investičných príležitostí potrebujú informácie o regulačných možnostiach získavania kapitálu a daňových štruktúrach pre takéto investovanie.

Na konferencii tak budeme hovoriť nielen o malých, či väčších fondoch, o ich zakladaní a prevádzke, ale aj o možnostiach zakladania fondov v zahraničí a možnostiach investovania do takýchto fondov slovenskými investormi. Budeme sa tiež venovať právnym, daňovým a regulačným požiadavkám pri rôznych, relatívne v praxi často využívaných, alternatívnych formách získavania kapitálu. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na rôzne daňové zaujímavosti (daň z príjmov a DPH) a možnosti daňovej optimalizácie pri malom, ale aj väčšom developmente na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj pri nastavovaní štruktúr získavania finančných prostriedkov (slovenské a zahraničné fondy, dlhopisové emisie, crowdfunding, zmenky, investičné certifikáty, …).

V neposlednom rade sa pozrieme aj na aktuálne investičné sentimenty a prognózy do budúcnosti. Hovoriť o nich budú ľudia so skúsenosťami so získavaním kapitálu, bankovým financovaním alebo komunikáciou s investormi. Máte sa na čo tešiť.

SPEAKERS

Schedule

Real Estate – dane a financovanie

Kúpiť lístok
21. 11.
2023
08:00 - 08:45
45 min

Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Grand Hotel River Park

08:45 - 09:00
15 min

Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri investovaní do nehnuteľností

Speakri: Peter Varga (Highgate Group), Tomáš Ambra (Národná banka Slovenska)

09:00 - 10:30
90 min

Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group), Peter Povala (Crowdberry)

 • Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia;
 • SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma?
 • Daňové štrukturovanie malých fondov;
 • Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov;
 • Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...).
10:30 - 10:45
15 min

Networking break

10:45 - 12:15
90 min

Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

Panelisti: Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec (Highgate Group)

 • Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori?
 • Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia?
 • Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry);
 • Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi - aké sú trendy a aký je pohľad bánk?
 • Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností.
12:15 - 13:15
60 min

Obedová prestávka

Program: 2. časť

Kúpiť lístok
13:15 - 13:25
10 min

Otvorenie 2. časti konferencie - Vývoj realitného trhu na Slovensku

Speakri: Martin Čapo (Riešime bývanie), Peter Varga (Highgate Group)

13:25 - 14:30
65 min

Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

Panelisti: Pavol Hajdu (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group)

 • Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku;
 • Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA);
 • Zakladanie a prevádzka takýchto fondov;
 • Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti;
 • Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika;
 • Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy);
 • Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov.
14:30 - 14:45
15 min

Networking break

14:45 - 15:30
45 min

Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

Panelisti: Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec (Highgate Group)

 • Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;
 • Regulačné a nákladové požiadavky;
 • Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností;
 • Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí;
 • Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde;
 • Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku;
 • Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti;
 • Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.
15:30 - 15:45
15 min

Networking break

15:45 - 15:55
10 min

Pohľad na vývoj kancelárskych priestorov a predikcie v kontexte hybrid working prostredia

Speakri: Michaela Ochmanová (YIT Slovakia)

15:55 - 17:30
95 min

Financovanie nehnuteľností

Speakri: Tomáš Demo (Highgate Group)

Panelisti: Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Peter Varga (Highgate Group)

 • Druhy akvizičného financovania;
 • Špecifiká použitia vlastných zdrojov financovania;
 • Nepeňažné vklady realitných aktív – právne a daňové implikácie;
 • Akvizičný úver a zlúčenia spoločností – riziká a možnosti;
 • Kombinácia bankového a iného dlhového financovania;
 • Financovanie akvizície zahraničných nehnuteľností;
 • Aktuálne témy na trhu realitného financovania.
17:30 - 19:00
90 min

Networking pri vybranej vínnej kolekcii

SHEET

Štandard

225 € + DPH

1. časť konferencie (8:45 – 13:15)

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 8:45 – 13:15

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Štandard

225 € + DPH

2. časť konferencie (12:15 – 17:30)

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 12:15 – 17:30

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Štandard

325 € + DPH

Celá konferencia
8:45 – 17:30

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Neobmedzený vstup na prednášky počas celého dňa

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

CONFERENCE ORGANISER

OUR PREVIOUS CONFERENCES

TAKING PHOTOGRAPHS AND VIDEO RECORDINGS OF THE CONFERENCE

Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, ID No.: 51 477 262; will rely on its legitimate interest under Article 6(1)(f) of the GDPR to make photo and video documentation of interesting moments of the conference and its participants, which may subsequently be used for the purposes of marketing activities and promotion of the company.

Although the production of the above documentation is not subject to the consent of the participant, we respect your possible disinterest in having your person photographed. In this case, please inform one of our hostesses during registration or send us your request to info@highgate.sk.

For more information about the processing of your personal data, please visit the Personal Data Processing Notice section of our website.