Real Estate – dane a financovanie

Unikátna konferencia k fondovým a daňovým štruktúram, crowdfundingu, dlhopisom, bankovému financovaniu, atď.
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 21. 11. 2023

Miesto podujatia: Prezenčne - Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Konferencia Real Estate – dane a financovanie

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie.

Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú aj alternatívne, s nehnuteľnosťami prepojené, aktíva. Okrem technických a právno-administratívnych výziev, akou je napríklad tokenizácia nehnuteľností, je pre investorov v našom priestore čoraz zaujímavejšie investovanie priamo do nehnuteľností v zahraničí. V dnešnej dobe sa skloňujú najmä jurisdikcie ako Spojené arabské emiráty, Španielsko alebo Čierna Hora. A manažéri/zakladatelia takýchto investičných príležitostí potrebujú informácie o regulačných možnostiach získavania kapitálu a daňových štruktúrach pre takéto investovanie.

Na konferencii tak budeme hovoriť nielen o malých, či väčších fondoch, o ich zakladaní a prevádzke, ale aj o možnostiach zakladania fondov v zahraničí a možnostiach investovania do takýchto fondov slovenskými investormi. Budeme sa tiež venovať právnym, daňovým a regulačným požiadavkám pri rôznych, relatívne v praxi často využívaných, alternatívnych formách získavania kapitálu. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na rôzne daňové zaujímavosti (daň z príjmov a DPH) a možnosti daňovej optimalizácie pri malom, ale aj väčšom developmente na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj pri nastavovaní štruktúr získavania finančných prostriedkov (slovenské a zahraničné fondy, dlhopisové emisie, crowdfunding, zmenky, investičné certifikáty, …).

V neposlednom rade sa pozrieme aj na aktuálne investičné sentimenty a prognózy do budúcnosti. Hovoriť o nich budú ľudia so skúsenosťami so získavaním kapitálu, bankovým financovaním alebo komunikáciou s investormi. Máte sa na čo tešiť.

SPEAKRI

Harmonogram

Real Estate – dane a financovanie

Kúpiť lístok
21. 11.
2023
08:00 - 08:45
45 min

Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Grand Hotel River Park

08:45 - 09:00
15 min

Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri investovaní do nehnuteľností

Speaker: Peter Varga (Highgate Group), Tomáš Ambra (Národná banka Slovenska)

09:00 - 10:30
90 min

Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia

Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group), Peter Povala (Crowdberry)

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia;
 • SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma?
 • Daňové štrukturovanie malých fondov;
 • Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov;
 • Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...).
10:30 - 10:45
15 min

Networking break

10:45 - 12:15
90 min

Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností

Panelisti: Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec (Highgate Group)

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori?
 • Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia?
 • Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry);
 • Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi - aké sú trendy a aký je pohľad bánk?
 • Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností.
12:15 - 13:15
60 min

Obedová prestávka

Program: 2. časť

Kúpiť lístok
13:15 - 13:25
10 min

Otvorenie 2. časti konferencie - Vývoj realitného trhu na Slovensku

Speaker: Martin Čapo (Riešime bývanie), Peter Varga (Highgate Group)

13:25 - 14:30
65 min

Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti

Panelisti: Pavol Hajdu (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group)

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku;
 • Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA);
 • Zakladanie a prevádzka takýchto fondov;
 • Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti;
 • Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika;
 • Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy);
 • Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov.
14:30 - 14:45
15 min

Networking break

14:45 - 15:30
45 min

Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku

Panelisti: Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec (Highgate Group)

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;
 • Regulačné a nákladové požiadavky;
 • Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností;
 • Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí;
 • Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde;
 • Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku;
 • Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti;
 • Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.
15:30 - 15:45
15 min

Networking break

15:45 - 15:55
10 min

Pohľad na vývoj kancelárskych priestorov a predikcie v kontexte hybrid working prostredia

Speaker: Michaela Ochmanová (YIT Slovakia)

15:55 - 17:30
95 min

Financovanie nehnuteľností

Panelisti: Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Peter Varga (Highgate Group)

Speaker: Tomáš Demo (Highgate Group)

 • Druhy akvizičného financovania;
 • Špecifiká použitia vlastných zdrojov financovania;
 • Nepeňažné vklady realitných aktív – právne a daňové implikácie;
 • Akvizičný úver a zlúčenia spoločností – riziká a možnosti;
 • Kombinácia bankového a iného dlhového financovania;
 • Financovanie akvizície zahraničných nehnuteľností;
 • Aktuálne témy na trhu realitného financovania.
17:30 - 19:00
90 min

Networking pri vybranej vínnej kolekcii

LÍSTOK

Štandard

225 € + DPH

1. časť konferencie (8:45 – 13:15)

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 8:45 – 13:15

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Štandard

225 € + DPH

2. časť konferencie (12:15 – 17:30)

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 12:15 – 17:30

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Štandard

325 € + DPH

Celá konferencia
8:45 – 17:30

Dátum: 21.11.2023
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Neobmedzený vstup na prednášky počas celého dňa

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Galéria

Aftermovie

ORGANIZÁTOR

PARTNERI

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.