IT právo, tech právo a duševné vlastníctvo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).

V čom radíme?

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti IT práva, tech práva, ochrany osobných údajov (data protection) a ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, autorské práva, registrované a neregistrované práva duševného vlastníctva).

V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisom a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru. Poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie spracúvania osobných údajov.

Ako jedny z mála v Slovenskej republike poskytujeme klientom komplexné daňovo-právne poradenstvo pre spoločnosti, služby a produkty využívajúce AI a technológiu blockchain. Poskytujeme komplexné poradenské činnosti v oblasti regulácie a zdaňovania kryptomien, nastavenia a zakladania fondových štruktúr investujúcich do virtuálnych mien, ako aj v oblasti regulačnej analýzy, návrhov a implementácie štruktúr financovania spoločností s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO).

V roku 2019 sme zorganizovali našu prvú konferenciu zameranú pre IT firmy. V novembri 2022 sme zorganizovali unikátnu dvojdňovú konferenciu pre IT digitálne a technologické spoločnosti, v rámci ktorej sme praktickou formou riešili vybrané právne a daňové témy týkajúce sa IT, digitálneho a tech segmentu, vrátane daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora do firmy, zakladania holdingu, automatizovaného účtovanie, ESOP štruktúr alebo škálovania businessu do zahraničia. Okrem toho o IT témach pravidelne publikujemeblogujeme a poskytujeme rozhovory. Poskytujeme rovnako viacero školení a webinárov – napríklad tutu alebo tu.

V súťaži Právnická firma roka sme v roku 2022 získali ocenenia veľmi odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti Telekomunikácie, právo informačných technológií a odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti Duševné vlastníctvo.

Klientom v oblasti IT a tech práva, ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva radíme predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Príprava IT zmluvnej dokumentácie pre vývoj, servis a licencovanie softvéru;
  • Príprava IT zmluvnej dokumentácie s vývojármi softvéru (zamestnanci, kontraktori) aj s ohľadom na ošetrenie rizík švarcsystému;
  • Nastavenie ESOP štruktúr v IT a technologických firmách;
  • Zdaňovanie príjmov z predaja a licencovania softvéru;
  • Nastavovanie daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru;
  • Registrácie tuzemských a Európskych ochranných známok;
  • Príprava dokumentácie k nakladaniu s právami duševného vlastníctva (autorské práva, domény);
  • Patent box a superodpočet;
  • Poradenstvo v oblasti regulácie ochrany osobných údajov (GDPR, národná legislatíva);
  • Príprava dokumentácie k spracovávaniu a nakladaniu osobnými údajmi (privacy policy, cookies policy, zmluvy o spracúvaní osobných údajov);

Our courses and training

For those who want to educate themselves

For those who want to educate themselves

CONSULTATIONS

Personal 1:1 consultation with

/

CONTACT

Need help or advice? Reach out to us.

Law & Tax
Tomas Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk