Zastupovanie v daňových konaniach

Klientom okrem daňového poradenstva a vedenia účtovnej agendy vieme klienta zastupovať v konaniach pred správcom dane alebo súdom. Práve prepojenie právneho a daňového poradenstva vie práve v sporových konaniach byť pridanou hodnotou.

ESOP a zamestnanecké akcie

Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.

Daňová a odvodová optimalizácia

Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.

Venture capital a M&A

Sme skúsenými právnymi a daňovými poradcami v oblasti M&A, private equity a investíciách rizikového kapitálu do rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Na transakciu sa tak pozeráme komplexne, nielen z právneho, ale aj z daňového hľadiska.

IT právo, tech právo a duševné vlastníctvo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).

Finančná regulácia, fondy, cenné papiere

Sme špecializovanými poradcami pre reguláciu finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu.

Daňovo-právne poradenstvo

Daňové poradenstvo je zakomponované vo väčšine nášho právneho poradenstva. Práve toto jedinečné prepojenie prináša klientom kvalitatívny komfort a vďaka synergiám (one stop shop) aj šetrí náklady na poradenstvo.